משולחן מנכל המועצה

מפגשים עם גורמי חוץ-
ביום ראשון נפגשתי עם מנכ"ל משרד התיירות, וצוות החכ"ל-מנהל תיירות עודד פורת, מנכל החכ"ל אמיר יגאל וסמנכ"ל פיתוח בחכ"ל ליאור רוכמן. יחד הצגנו את התכניות לגולן בתחום התיירות. סוכם על מפגש נוסף תוך חודשיים, על מנת לדייק את הבקשות ולמקד את הסיוע הנדרש, ממשרד התיירות לגולן.
ביום שני נכחתי בפגישה באשכול גליל מזרחי, עם נציגים מהרשויות נוספות ונציגי משרד הפנים. מטרת המגפש הייתה מתן משוב לתחומים עליהם מופקד האשכול בעבודה מול משרד הפנים. משרד הפנים החל בביצוע מיפוי הצרכים ברשויות החברות באשכול.
השתתפתי יחד עם ראש המועצה בפורום קב"טים של אשכול גליל מזרחי. נושא המפגש הפעם היה שיתופי פעולה כחלק מקידום המוכנות לחרום ובשעת חרום. נושא וירוס הקורונה עלה אף הוא והרשויות עדכנו בהערכוית.
פגישה השבועית עם הנהלת החכ"ל דנו באופן קידום מתחם וואסט, לשנים הקרובות.

השבוע ביישובים - נפגשתי עם הנהלת מושב רמות בנושא מרכיבי בטחון. בפגישה הנהלת חד נס, צוות אגף הנדסה והתובע העירוני, בחנו את אופן הטיפול בנושא המלוניות ביישוב.
דנתי בסוגיות מרכזות ביישובים עין זיוון ושעל בפגישה עם מנהלת הקהילה ביישובים אלו.
הנגשה-
פורום הנגישות של המועצה התכנס על מנת לקדם את תכניות העבודה בתחום הנגישות ביישובים ובמבני הציבור שבאחריות המועצה. נושא ההנגשה חשוב מאוד וחובתנו המוסרית לדאוג שכל אזרח יוכל להגיע לכל מקום ברחבי המועצה.