מעבר לגפ"ן ושינויים בתל"ן

מעבר לגפ"ן ושינויים בתל"ן

שני שינויים משמעותיים עומדים לפתחה של מערכת החינוך, בשנת הלימודים קרובה. הראשון הוא ניהול בתי הספר באמצעות גפ"ן - גמישות פדגוגית ניהולית. שיטת ניהול זו מעבירה אל בית הספר את המשקל בשליטה על המשאבים – דהיינו, ניהול עצמאי.
זה נשמע טוב, אך כאשר אנו מסתכלים על כל המרחב הכפרי, ובעיקר על הגולן הרחוק מאוד מריכוזי השירותים, ואשר המרחק בין מוסדות הלימוד עצמם גדול, מנגנון ניהול זה אינו מתאים. כיום, המועצה מתוקצבת ומסייעת באספקת שירותים רבים לבית הספר. למשל, טכנאי מחשבים. דמיינו מצב בו בית הספר זקוק לשירותים של טכנאי מחשבים ונדרש בעצמו למצוא איש מקצוע שיגיע לבית הספר בכל פעם שיזדקקו לו. העלות תהיה גבוהה מאוד, לעומת איש המחשבים, אותו מחזיקה המועצה, שמגיע בקביעות לבתי הספר. כאשר יידרש מענה פרטני, הוא יהיה יקר יותר ולא בהכרח קיים עבור כל מוסד לימודי, או זמין בקצב הנדרש, בעיקר עבור בתי הספר הקטנים יותר. הדבר נכון לעוד מגוון שירותים ותכניות חינוכיות בהם המועצה מסייעת לבתי הספר, שכן חלק מאותו מודל ניהולי בעצם מעביר את התקציב שהיה בעבר בידי המועצה אל בתי הספר. הקושי העיקרי יהיה בבתי הספר הקטנים, אשר החלק שלהם בתקציב לא תמיד מייצג את הצרכים שלהם, שכן הם בתחילת דרכם, רחוקים יותר ממרכז הגולן ומיתר בתי הספר ולכן לא יוכלו לחלוק משאבים, כבעבר.
החלק שני של השינוי הוא במנגנון החוגים וההעשרה- תל"ן - תכניות לימודיות נוספות. אותן תכניות לחוגים שעד כה היו חלק מיום הלימודים והתקיימו כחלק ממערכת השעות ואפשרו גמישות בהגעת מעביר/ת התכנית לבית הספר ובמפגשים לשכבות הגיל השונות. כרגע, משרד החינוך מאשר הכנסת התל"ן רק בסיום יום הלימודים, באותה שעה, לכל שכבות הגיל. הסיכוי להביא באותה שעה לכל שכבת גיל מפעיל/ת חוג/תכנית הוא כמעט אפסי. בנוסף, ילדינו נוסעים בהסעות הביתה. הזזת ההסעות ומציאת פתרונות חלופיים גם היא יקרה וכמעט בלתי אפשרית. שילוב שני השינויים הללו, הופך את ההתנהלות החינוכית לקשה עד מאוד. בתי הספר במועצה אזורית גולן בנויים כך שיכילו מעט תלמידים ככל הניתן בכיתה, כל בית ספר יפעל בהתאם לאג'נדה חינוכית מתאימה ולכן בתי הספר קטנים יחסית. בנוסף, קיים מרחק פיזי גדול בין בתי הספר ולנותני השירותים/מעבירי החוגים יהיה קושי להתנייד ביניהם במהלך אותו יום פעילות.
לכן, פתחנו במהלך משותף, אליו חוברים הנהלות בתי הספר, ועדי ההורים והמועצה. יחד, אנו פועלים מול משרד החינוך והנהלת מחוז הצפון. לא נאפשר לבתי הספר לקרוס. אנו רואים במשרד החינוך האחראי ובעל הסמכות לשנות ולבחור בתכניות המתאימות לבתי הספר, בעיקר למועצות בעלות מאפיינים ייחודים כמו שלנו. לא ייתכן שהגולן, בו בתי הספר קטנים ומפוזרים מאוד, ייאלץ לפעול בצורה דומה לעירייה, בה בתי הספר קרובים יותר, גדולים יותר ויכולים לנהל את המשאבים אחרת. לזאת, יש להוסיף כי המועצה האזורית גולן נמצאת בחתך סוציואקונומי גבוה יחסית, חתך 6, לעומת מועצות דומות, בהן החתך הסוציואקונומי נמוך יותר והן מקבלות תקצוב נוסף גדול, היכול לסייע במקרים אלו. לצערנו, הנהלת מחוז הצפון אינה רואה בנושא בעיה ואינה תומכת במאבקנו. אנו נמשיך להיאבק ונמשיך לעדכן בנעשה. לא נאפשר פגיעה בחינוך ילדינו