ועדת המעקב על חוות הטורבינות "עמק הבכא"

ועדת המעקב על חוות הטורבינות "עמק הבכא"

אחת לרבעון, מתכנסת לפגישה ועדת המעקב על חוות הטורבינות "עמק הבכא". בוועדה שותפים הארגונים הירוקים, היזם, היחידה הסביבתית, אגף ההנדסה וסגן ראש המועצה. במפגש האחרון, הוצג המצב התפעולי של החווה, בהתאם לדרישות ועדת התיכנון.
רט"ג הציגו את נתוני הניטור - הפגיעה בבעלי כנף ונתוני התעופה של הדורסים הגדולים והבולט בהם, החיוויאי. נושא חשוב שעלה במסגרת הפגישה היה הרעלת בעלי כנף שנתגלתה על ידי הפקחים המנטרים ואנשי השטח של היזם, באזור הטורבינות שבמטעים. בזכות הגילוי, נמנעה הרעלה רחבה יותר של בעלי חיים נוספים. מדובר במקרה בו חקלאי מהאזור פיזר רעל אותו אכלו בעלי הכנף ואנו רואים דבר זה בחומרה. נפתחה חקירה בנושא. יש לציין כי שיתוף פעולה זה חשוב ועשוי לתרום לעתים לפעילויות שאינן במעטפת המעקב.