קפה לשבט

קפה לשבט

השבוע פגשנו את צוות קפה לשבט ועמותת צורהימן לבקשתם. המועצה רואה בעמותה
חלק מהמרקם הגולני המסייע לבני נוער בגולן. בתחילת הדרך התגלו אי אלו מחלוקות בין המועצה והעמותה אך פעלנו ליישור ההדורים . מטרת המפגש הייתה היסתכלות קדימה ובחינת צרכים. נמשיך לעבוד יחד למען הגולן וילדו.