מחזור

מחזור

אנו שמחים לבשר כי במהלך השנה הקרובה, יוכנסו ליישובים פחים כתומים. אנו פועלים בשיתוף תאגיד המחזור תמיר ונמצאים בתהליך שבסופו יוצבו פחים כתומים בכל יישובי

הגולן שישמשו לאיסוף אריזות למחזור שאינן נושאות פיקדון. אריזות לפיקדון יוחזרו בבתי עסק המאושרים לכך.