התאמת תשתיות ביוב לתוכנית הכפלת תושבי הגולן

התאמת תשתיות ביוב לתוכנית הכפלת תושבי הגולן

תוכנית התאמת  ושדרוג מערכות ביוב ביישובי המועצה האזורית גולן  הוכנה ביוזמת המועצה האזורית גולן / קולחי גולן בע"מ  ואמורה להתבצע בשיתוף רשות המים - המנהלה לפיתוח תשתיות ביוב.

מערכת הביוב הקיימת נבנתה ברובה בשנות ה- 70 וה-80 של המאה הקודמת והתבססה על צינורות ביוב מאסבסט צמנט ושוחות לא אטומות. צינורות האסבסט הוצאו משימוש לפני הרבה שנים, אינם עומדים בתקנים הנדרשים, ואסורים לשימוש היום במדינת ישראל ומהווים מטרד תברואתי.

שיפור ושדרוג תשתיות הביוב (קווי הולכה , שוחות , תחנות שאיבה) והתאמתן לתוכניות הכפלת התושבים בגולן. הוצאה מכלל שימוש של מערכת ההולכה מקווי אסבסט. שדרוג מערכות הביוב בישובים מהווה הסרת חסם משמעותי מתוכניות הפיתוח של ישובי הגולן. בכל ישוב בוצע סקר תשתיות כהכנה לתכנון מפורט לשדרוג תשתיות הביוב בישובים. ביצוע התוכנית מתוכנן לשנים 2022-2026

בהחלטת הממשלה הועמד תקציב של 75 מלש"ח המהווה מימון של 60% מההשקעה. בחלק מהישובים המענק יהיה גבוה יותר ויגיע ל 80%  בהתאם להחלטה. קולחי גולן תעמיד תקציב ממקורותיה להשלמת התוכנית שתעמוד על למעלה מ100 מלש"ח בסה"כ. בשנה הקרובה נכנס לביצוע ב7 ישובים , במקביל נקדם תכנון מפורט לכל ישובי הגולן ע"מ לעמוד ביעדי התוכנית ולהמשיך לשפר את תשתיות הביוב ושמירה על הסביבה.