קפה עם תושבי באלוני הבשן

קפה עם תושבי באלוני הבשן

כחלק מהסבב ביישובים הגעתי לאלוני הבשן למפגש עם תושבים. בתחילת הפגישה דיברנו על תוכנית הממשלה לגולן ומשמעותה ליישוב ולאזור. כחלק מההחלטה הוגדרו יעדי קליטה לכל יישוב, ויישוב שיעמוד בהם יקבל מבנה ציבור לפי צרכיו.

בשלב א' הוגדר לאלוני הבשן שיווק 28 מגרשים (המגרשים שפותחו בהרחבה). בנוסף שוחחנו על הצורך בהרחבה ויצירת שוליים בכביש מצומת פזרה עד עין זיוון. באמצעות התקציבים שיתקבלו מתוכננים שיפורי כבישים במקומות נוספים, וכן שביל אופניים שיתחיל בחרמון ויעבור דרך אלוני הבשן. כמו כן, התגבשה תכנית אסטרטגית מקיפה עם הקק"ל -פארק עורבים, אתר הסלוקייה דרך יונתן, עד לטיילת של נטור, כולל נקודות מים לאורך שביל האופניים. עלו נושאים רבים נוספים הנוגעים לרווחה, לגיל השלישי לצורכי בריאות ועוד. נפעל יחד עם הנהלת היישוב לקידום הנושאים השונים