סיור עם מנכ"ל רשות העתיקות

סיור עם מנכ"ל רשות העתיקות

הגולן שלנו שופע מורשת וסיפורים היסטוריים. מכל פינה אפשר לראות את ההיסטוריה וחייבים לשמרה. כחלק מהרצון לשמר את ההיסטוריה לצד העשייה בהווה ובעתיד למען הגולן אנו פועלים יחד עם הגופים השונים לפיתוח הגולן. השבוע התקיים סיור בהובלת ראש המועצה ובו השתתפו צוות אגף תיירות, מנהל רשות העתיקות מר אלי אסקוזידו וצוותו.
הסיור התקיים באתר רמתניה שבו ניתן לראות ממצאים רבים ששרדו עוד מהתקופה הרומית ביזנטית. פיתוח האתר מצריך השקעה מרובה ולכן הוחלט לקיים סקר רחב לבחינת הצרכים ומצב האתר ולאחר קבלת המידע והעלויות להחליט על אופן ההתקדמות. הכוונה היא ליצור שותפות בפיתוח האתר בין המועצה האזורית גולן ורשות העתיקות. בסיור הוצג האתר וההיסטוריה, האזורים שנשמרו והכתובות הייחודיות על הקשתות שבאתר.