מפגש הנהלת המועצה

מפגש הנהלת המועצה

השבוע התכנסה הנהלת המועצה. ההנהלה מורכבת ממספר חברי מליאה שנבחרו על ידי המליאה לשמש כהנהלה. הנהלת המועצה מתכנסת לצורך דיונים, עדכונים ואישור נושאים בטרם עלייתם למליאת
המועצה ומייעצת לבעלי התפקיד במועצה-ראש המועצה, סגן ומנכ"ל בנושאים העולים על הפרק. בישיבתה בשבוע קיבלה ההנהלה עדכון בנושא הסכם הגג שהמועצה צפויה לחתום בקרוב כהשלמה וקידום של החלטת הממשלה על ידי רשות מקרקעי ישראל. בנוסף עדכנה ההנהלה בהתקדמות בתחומים השונים ביניהם קבלת האישורים להקמת ועדה מיוחדת לגולן ואבן דרך נוספת בדרך לאישור הקמת היישובים הנוספים. אנו מודים לחברי ההנהלה על פעילותם למען המועצה והגולן הנעשת בהתנדבות מלאה ובנוסף לעבודתם במליאה. ובהזדמנות זו מבקשים לומר תודה ולהביע הערכה גדולה לחברי המליאה המתנדבים לעבודה חשובה זו, ומקדישים מזמנם לטובת המועצה והגולן במסגרת המליאה ובמסגרת הועדות השונות בהן הם לוקחים חלק בהתנדבות ומסייעים למועצה ולגולן לקדם נושאים החשובים לכל תושבי הגולן, לדון בהם בכובד ראש ולהגיע לתוצאות טובות יותר לכולנו. תודה!