הסכם גג ליישובי מועצה אזורית גולן

הסכם גג ליישובי מועצה אזורית גולן

"הסכם גג" הוא הסכם שנערך בין מדינת ישראל, באמצעות רשות מנהל מקרקעין לישראל, רמ"י, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון לבין רשויות, על מנת להגדיל את היצע הדירות. במסגרת ההסכם, מתחייבת המדינה לממן הקמה של מבני ציבור, מוסדות חינוך
ותשתיות, עוד לפני שיווק הפרויקט. במסגרת ההסכם, נקבע לוח זמנים מוגדר לקידום הפרויקט. עד כה, חתמו משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל על עשרות הסכמי גג עם עיריות רבות. המועצה האזורית גולן פועלת כבר תקופה ליצירת הסכם כזה על מנת לקדם את פיתוח היישובים והתשתיות והתאמתם להיקף המתיישבים.
השבוע, התקיים דיון במליאה בו הצגנו את עקרונות הבסיס להסכם, לאחר שצוות מקצועי במועצה נפגש עם הגופים הרלוונטיים בתקופה האחרונה והשקיע זמן ומאמצים רבים. אנו בתוך התהליך ונדרשים דיוקים ותיקונים אותם הצגנו לנציגי משרד השיכון והבינוי ולנציגי רמ"י. העקרונות הבסיסיים עצמם ברורים ומקובלים ואנו מתקדמים לכיוון הסכם גג. היה דיון ארוך ומקיף במליאה ואנו צופים כי בקרוב ייחתם ההסכם.