מסכמים שנת לימודים בצוות השירות הפסיכולוגי

מסכמים שנת לימודים בצוות השירות הפסיכולוגי

צוות השירות הפסיכולוגי של המועצה האזורית גולן ציין את סיום שנת הלימודים במפגש צוותי יוצא דופן של כתיבה יוצרת, בהנחיית רונית אוחנה. את האירוע ארגנו שירה פריהן ואורלי ואקנין-רוט, אשר גם אירחה את כולם בביתה
המקסים, בכפר חרוב.
באירוע, נפרד הצוות מרבקה ומשיר גולן, היוצאות לחופשה, מיעקב אשר יפרוש ומצופית גרינברג, אשר מסיימת את תפקידה כמנהלת ואיחל הרבה הצלחה לליאת מלכיאור, המנהלת הנכנסת. בשנה הבאה, עתידים להיקלט פסיכולוגים חדשים והשירות ימשיך ללוות באופן מקצועי את מסגרות החינוך הגולניות. חופשה נעימה!