עלינו על מוקש

עלינו על מוקש

ראש המועצה וצוותו ביקרו השבוע בכנסת ובין היתר נטלו חלק בדיוני ועדת החוץ והביטחון בנושא חידוש חוק הרלפ"מ (הרשות לפינוי מוקשים ונפלים), לאחר שבימים האחרונים, פג תוקפו של החוק הקודם, שחוקק בשנת 2011.
במהלך הדיון הושם דגש מיוחד על הגולן, לאור העובדה כי מדובר בשטח הממוקש והמאתגר ביותר בארץ בתחום פינוי המוקשים. ראש המועצה שהשתתף בדיון הסב את תשומת לב חברי הוועדה לכך שכל עיכוב בחידוש החוק יעצור מידית תהליכים של הרחבות, תשתיות ושטחים לחקלאות. דבר נוסף שהוצף במהלך הדיון הייתה החובה להגדיל בצורה משמעותית את היקף התקצוב לפינוי המוקשים, לאחר שבעשר השנים האחרונות, משרד הביטחון העביר לטובת הנושא את סכום המינימום שנקבע בחוק העומד על 27 מיליון ש"ח שנתי. בתום הדיון, התקבלה על ידי כל חברי הוועדה החלטה פה אחד על העברתו של חוק חדש וכן על העמדת דרישה ממשרד הביטחון להגדיל את תקציב הרלפ"מ ולהתאימו לצרכים בשטח. המועצה תעקוב ותמשיך לעדכן.