מועצת בריאות אזורית

מועצת בריאות אזורית

בשבוע שעבר, התקיים במרכז הרפואי "זיו", בצפת, כנס שתכליתו הקמת צוות היגוי בתחום הבריאות, המורכב מנציגי רשויות בצפון. הקמת צוות ההיגוי היא יוזמה של מנהל המרכז הרפואי "זיו", פרופסור סלמאן זרקא, שרואה חשיבות בקידום השותפויות בתחום הבריאות בין הרשויות השונות בצפון והמרכז הרפואי "זיו". את המועצה האזורית גולן יצג בכנס מנהל יחידת הבריאות גולן, מאור זוהר.
במהלך הפגישה, נערכה סקירה מקיפה על השירותים והחידושים בתחום הבריאות הזמינים כבר עכשיו במחוז צפון, הנוגעים לרפואה מונעת, תחום ההיריון והלידה, הדימות והטיפול.
נציגי הרשויות בירכו על הצעד והעלו נקודות חיבור חשובות ורעיונות לשיתופי פעולה ויצירת מארג אסטרטגי לקידום תחום הבריאות והנגשת השירותים לקהילה.