הדואר בא היום?

הדואר בא היום?

ביום שני השבוע, קיימה ועדת הפנים של הכנסת דיון בנושא הפרטת שירותי הדואר. בעקבות ההפסדים הניכרים של חברת "דואר ישראל", הוחלט זה לא מכבר על שורה של צעדי התייעלות הכוללים סגירת יחידות דואר וכן על צמצום משמעותי של שירותי הדואר הנע.
המשמעות הישירה של הצעדים הללו היא פגיעה אנושה בשירותי הדואר בפריפריה ובאזורים מרוחקים, דוגמת הגולן, הנסמכים בעיקר על הדואר הנע.
בדיון בכנסת השתתפו מספר ראשי מועצות ובהם ראש המועצה האזורית גולן. ראשי המועצות שנכחו בדיון מחו על הכוונה לפגוע בדואר הנע והציגו את הנזקים הגדולים שייגרמו לאזרחים בפריפריה בעקבות צעד זה. חברי הוועדה הסכימו כי אין לאפשר צעדי התייעלות על חשבון פגיעה באזרחי הפריפריה וקראו למציאת חלופות שיבטיחו המשך קיום שירותי דואר תקינים ובכלל זה, הדואר הנע. חשוב להדגיש כי המועצה לא תאפשר פגיעה בשירותים הניתנים לתושבים ותעשה כל שביכולתה על מנת לשפר עוד יותר את המצב כיום. נמשיך לעקוב ולעדכן.