היחידה לחדשנות הציגה את תוכנית "גולן ירוק" - ביקור השירותים להגנת הצומח

היחידה לחדשנות הציגה את תוכנית "גולן ירוק" - ביקור השירותים להגנת הצומח

שיא העונה בשטח הוא גם שיא העונה במשרדים. כך פתחנו את אוגוסט במפגש עם מנכ"לית ומנהלי האגפים בשירותים להגנת הצומח ובשה"ם, משרד החקלאות. בכירי המשרד הגיעו ל"מכון שמיר למחקר" לשמוע על תכנית "גולן
ירוק" ולהתרשם מהעשייה הענפה בתחום הגנת הצומח, המנוהלת על ידי היחידה לחקלאות וחדשנות, בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים במרחב - חוקרי המכון, פקחי ומדריכי הגנת הצומח בגולן, "בראשית" ומשרדי הממשלה. בין הפרוייקטים שהוצגו במפגש היו קורס פקחי הגנת הצומח, ההתארגנות האזורית להתמודדות עם האנרסיה בגלעיניים בדרום הגולן, היוזמה להקמת מעבדת שירות לבדיקת יעילות תכשירי הדברה ועוד. כל המשתתפים התרשמו מתכנית "גולן ירוק", המתכתבת באופן ישיר עם מדיניות ההפחתה בשימוש בתכשירי הדברה של השירותים להגנת הצומח ומכאן, יצמחו שיתופי פעולה להטבה עם חקלאי הגולן ועם הסביבה כאחד.