תהליך אסטרטגי לפיתוח שירותים לוותיקים

תהליך אסטרטגי לפיתוח שירותים לוותיקים

התהליך האסטרטגי לפיתוח שירותים לוותיקי הגולן מתקדם. 905 תושבים ענו על הסקר. השבוע, סיימנו את שלב איסוף הנתונים בכדי להתכנס לניתוחם. במקביל, בימים אלה, אנחנו מקיימים כעשר פגישות של קבוצות מיקוד עם ותיקים ובעלי תפקידים
ביישובים, בכדי להעמיק בסוגיות ולהקשיב לצרכים ולרעיונות לשירותים. בכל אשכול יישובים, עולים דברים דומים, לצד צרכים ייחודיים. צוות ההיגוי הרחב מתקדם להמשך למידת מודלים מעניינים נוספים בארץ. בתחילת ספטמבר, החוקרים מ"מכון שמיר למחקר" יסיימו את הניתוח ונוכל להציג עיבוד נתוני הסקר והקבוצות ונפיץ לציבור את התוצרים.
אנו בשלב הבשלות לקיום שירותים מטיבים לוותיקים בתחומים רבים: תחבורה, בריאות, חברה ופנאי ועוד. תודה למשיבים על הסקר ולכל מי שהגיעו לקבוצות כדי לחלוק אתנו את התחושות והמחשבות.