הפרוגרמה לחקלאות הגולן

הפרוגרמה לחקלאות הגולן

איך תיראה חקלאות העתיד בגולן? איך ניתן לאפשר את המשך יכולת הקליטה והגדילה של היישובים החקלאיים? ואיך עושים את כל זה בהתאמה למגמות העתיד ושינויים בתחום החקלאות?

בכדי לענות על שאלות

אלו (ועוד), התכנסה ביום שני האחרון, ב"מכון שמיר למחקר", ישיבה ראשונה של צוות ההיגוי לכתיבת הפרוגרמה החדשה לחקלאות הגולן, בהובלת היחידה לחקלאות וחדשנות גולן.

הפרוגרמה תעסוק ביצירת מודלים שונים לחקלאות הגולן, איתור וסימון שטחי חקלאות עתידיים, הגדלת אמצעי הייצור החקלאיים ועוד.

ועדת ההיגוי כוללת את נציגי המשקים החקלאיים, "מי גולן", נציגי המועצה ואגף ההנדסה, משרד אדריכלים "אילן אייזן", חוקרים מ"מכון שמיר למחקר" והיחידה לחקלאות וחדשנות גולן.

כמו כן, במקביל לתהליכים אלו, אנו פועלים לגיבוש אסטרטגיה אזורית נוכח השפעות הרפורמה. בשבוע שעבר, התקיים מפגש לחקלאי הגולן עם יו"ר התאחדות האיכרים וחבר ועדת ה-6, דובי אמיתי, שהציג את עקרי ההסכם. במפגש, התקיים דיון בו החקלאים העלו שאלות ונקודות קריטיות לטיפול מול סעיפי ההסכם שעתיד להיחתם.