מפגש עם הוועד המנהל של "דרכא נופי גולן"

מפגש עם הוועד המנהל של "דרכא נופי גולן"

הוועד המנהל של "דרכא נופי גולן" התכנס לציון אמצע השנה הקלנדרית ולקראת סיכום שנת הלימודים הנוכחית. הוועד דן בסיכום התכניות החינוכיות ובמצב ביה"ס מההיבטים השונים.
הוועד המנהל מורכב מנציגי שתי המועצות, הנהלת רשת "דרכא" והנהגת ביה"ס. הוועד המנהל מצטיין ברמת שיתוף פעולה גבוהה מאוד ותחושת שותפות בין כלל הגורמים.
בין היתר, סיכמנו בוועד על כיווני ההתפתחות וההשקעה להמשך, עליהם עוד יישמע ויפורסם, לכשיבשילו התנאים לכך.
אנו גאים בביה"ס ובצוות המנהל שלו ונרגשים לקראת קפיצת המדרגה הצפויה לנו במענים החינוכיים שביה"ס נותן לתלמידיו.