ישיבת עבודה עם צוות "נתיבי ישראל"

ישיבת עבודה עם צוות "נתיבי ישראל"

בהמשך לפגישה שנערכה לפני כשבועיים, עם מנכ"ל "נתיבי ישראל", קיימנו השבוע פגישה עם מנהל מרחב הצפון וסגנו, במטרה לדייק את תכנית העבודה של 2022, שכבר כעת מורגשת בשטח ולבחון יחד את הצרכים לקראת תכנית העבודה של 2023.
הפגישה הייתה טובה מאוד ואנו שמחים כי מצאנו צוות קשוב, הפתוח לשמוע ולטפל בצרכים התחבורתיים בגולן. אנו מודים מאוד על ההקשבה, הפתיחות והעבודה המשותפת.
כחלק מתוכנית העבודה, השבוע החל ריבוד של חציו הראשון של כביש כורסי-גבעת יואב. ריבוד חציו השני של הכביש יתבצע בשנה הבאה. גם הכביש המחבר, מכיוון הכיכר לצומת הפנייה ליישוב מעלה גמלא, יזכה בקרוב לריבוד מחדש. כביש הגישה למיצר יטופל במהלך הקיץ הקרוב. החלו מדידות והכנות להרחבת הכביש שבין צומת פזרה לאלוני הבשן ובהמשך, יבוצע גם הכביש לעין זיוון. אנו מקווים כי כבר השנה יטופל גם קטע הכביש אליעד-נוב.
החודש יחלו גם עבודות בצומת יהודייה, שתהפוך לכיכר ותאפשר לתנועה לזרום בבטיחות ויעילות.
לאחר סיום הריבודים, יחלו בביצוע תיקונים נקודתיים של אזורים קטנים, בורות וכד'.
אנא, קבלו בהבנה עיכובים שעשויים להיגרם בשל העבודות בכבישים. הדבר לטובת כולנו.
ומה צפוי בשנת 2023?
הסדרת צמתים שחלקם יהפכו לכיכרות וחלקם יורחבו ויוספו להם נתיבי האטה/האצה, בהתאם לצורך ולתוואי הדרך, תוך שמירה על בטיחות משתמשי הדרך.
הסדרת תאורה בצמתים רבים בגולן.
הסדרת השוליים בכביש העולה מכיוון גונן לקלע אלון.
כמו כן, תחל עבודת תכנון כביש צומת בית המכס לצח"ר.
ערכנו עבודת מיפוי רחבה על הצרכים בגולן ונקיים סיורים נוספים על מנת לבחון צרכים נוספים ואפשרות הרחבת התוכנית ל-2023. נקבע כבר סיור לבחינת אפשרויות ההרחבה לכביש גדות-בית המכס, כולל גשר בנות יעקב, על מנת למנוע מכלי רכב איטיים לעכב את התנועה העולה צפונה.
נמשיך לעדכן בנעשה.