כשמחקר פוגש הייטק

כשמחקר פוגש הייטק

בשבוע שעבר, התקיים מפגש של קהילת ההייטק ב"מכון שמיר למחקר", בקצרין. המטרה הייתה לחשוף את הקהילה לעשייה במכון ולייצר היכרויות שיהפכו לשיתופי פעולה וקשר עבודה רציף.
המפגש כלל סקירה רחבה של מנהלת המכון, דינה גלעד. צוות החוקרים שיתף בפעילות המכון בתחומי מחקר שונים, כיווני התפתחות עתידיים, שירותי המכון ליזמים חוקרים, מעבדות, חוות הניסוי, תשתיות טכנולוגיות וכן היכרות עם היחידה לחקלאות וחדשנות. הושם דגש על קידום טכנולוגיות בחקלאות ואפשרויות לשיתוף פעולה עם צוות החוקרים. לאחר מכן, התקיים שיח על דרכי פיתוח הקשר בין קהילת ההייטק בגולן לפעילות המכון, על קידום חינוך מדעי-טכנולוגי, שיתופי פעולה בין חוקרים לאנשי הייטק ועוד. המשתתפים התרשמו מהעבודה שנעשית במכון, מהמחקרים בתחומי החיים השונים ואפשרויות שיתופי הפעולה הן מגוונות ורבות. בסיום המפגש, הוחלט להקים צוות היגוי שיכלול הייטקיסטים, חוקרים ונציגים מהיחידה לחדשנות בחקלאות במכון ונציגי חכ"ל, שיבחן ויקדם שיתופי פעולה למען פיתוח האזור.
נקבעה פגישה ראשונה של הצוות ובהמשך, נוכל לעדכן אודות פרויקטים מתוכננים.