עובדים על יישום החלטת הממשלה לגולן

עובדים על יישום החלטת הממשלה לגולן

מאז אישור החלטת הממשלה לגולן ופירסומה אנו מתקדמים לעבודה על יישומה. בשלב זה אנו בונים תכנית עבודה לשנים הקרובות, הכוללת הקמת צוותי עבודה לקידום התחומים השונים, תקצוב הפעילות מתוך סעיפי התוכנית ובניית מנגנוני ניהול, בקרה ומעקב אחר הביצוע.

מדובר בתהליך שתכליתו לקדם את הגולן. המבט מופנה קדימה ואנו מתכננים היטב את הצעדים, על מנת להשיג יישום מרבי ואיכותי, של התוכנית. מנהלי האגפים, מנהלי המחלקות וכל עובדי המועצה, נרתמים לתהליך, כל אחת ואחד, בתחומו. באופן טבעי בחלק נכבד מהתחומים, יש חיבור בין אגפים ואנו בונים את צוותי העבודה הכוללים ממשקים לצורך עבודת צוות בשיתוף ובסינרגיה. ההחלטה נוגעת לכולנו, עובדי מועצה, הנהלות הקהילות, תושבים וותיקים וחדשים. הרצון להכפיל את אוכלוסיית הגולן נובע מהצורך לעלות מדרגה ולשפר את אייכות החיים של תושבי הגולן . ככל שיהיו בגולן מספר תושבים רב, באופן טבעי ויזום יופנו יותר משאבים ונזכה לשירותים רבים ומגוונים. ככל שכוח הקניה יגבר, יפתחו יותר רשתות מזון ואופנה, קופות חולים ושירותי בריאות אחרים, היקף התרבות שיגיע לאזור יגדל. עסקי הגולן יצמחו. באופן ישיר מכך, כמות המשרות בגולן תעלה ונוכל להשתפר גם בנושא התעסוקה. לצד זה יפתחו מיזמים, שירחיבו את ההכשרות המקצועיות ויבנו מתחמי עבודה ותעסוקה נוספים. גם המועצה עצמה תוכל לייצר משרות נוספות שהוקצה להן תקציב כחלק מתוכנית הממשלה לגולן. הכבישים והתשתיות ביישובים ומחוצה להם, ישופצו וישודרגו, כחלק מתקציב שדרוג התשתיות שיינתן, ונוכל להגדיל את מספר מבני הציבור ביישובים, כחלק ממעטפת הקליטה. כמובן שלאור כך שכמות הנוסעים על כבישי תגדל התקצוב שיופנה לכך יגדל במקביל. הצמיחה הדמוגרפית תאפשר לנו לצמוח בכל תחומי החיים. התחומים שמשפיעים ישירות על איכות חיינו.
 

לצד זאת, נמשיך לפעול לטיפוח ושימור הפן הקהילתי, ביישובי הגולן. כמועצה, נעשה את כל מה שבידינו על מנת לשמר את הרוח הקהילתית המאפיינת את הגולן ביישובים הצומחים. המועצה תקפיד לשמר רוח זאת גם ביישובים החדשים העתידים לקום. מנהלת הצמיחה ואגף קהילה בונים תוכנית רחבה לטיפוח ושימור הרוח הגולנית. ברבים מיישובי הגולן אין כיום תב"ע (תכנית בינוי) מתאימה להגדלת היישוב על פי תוכניות הצמיחה. מתוך הרצון שבנות ובני הגולן ישובו ליישב את הגולן גם הם וקליטת תושבים חדשים, עלינו להכין תבעו"ת ליישובים אלו. במסגרת החלטת הממשלה ניתנה לגולן מתנה של הקמת ועדה מיוחדת, אשר תוכל לקדם את תוכניות ההתרחבות בגולן בהליכים קצרים ופשוטים יותר ומתוך ראיה של צרכי הגולן.  המטרה של כולנו זהה. לשמור על הגולן שלנו, לפתח אותו, לצמוח על מנת לפרוח ולשמור על ערכי הגולן והטבע בגולן. יחד, נעשה זאת.

לינק להחלטה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_864_2021