החברה הכלכלית ליישובי הגולן נערכת ליישום החלטת הממשלה

החברה הכלכלית ליישובי הגולן נערכת ליישום החלטת הממשלה

בעקבות החלטת הממשלה לגולן שעיקרה עידוד צמיחה דמוגרפית ביישובי המועצה האזורית גולן בשנים 2022 – 2025  החברה הכלכלית ליישובי הגולן תשמש כזרוע ביצועית  ליישם חלקים מההחלטה ולכן תידרש לגייס כ"א בהתאם לצורך.

הנושא הובא לדיון בפני דירקטוריון החכ"ל והוחלט כי בתחומים הבאים יגויס כוח אדם בהתאם לצורך והתקדמות העבודה: בינוי מבני ציבור,  בינוי תשתיות בהרחבות, תפעול מערך פינוי הבזלת, קידום האנרגיות המתחדשות בגולן,  קידום סטרטאפים ומיזמים חדשניים וטכנולוגים בתחומי החקלאות והאנרגיות המתחדשות, ריכוז מכרזים ומתאם תוכנית הממשלה.