צוות היגוי לתהליך אסטרטגי לוותיקי הגולן

צוות היגוי לתהליך אסטרטגי לוותיקי הגולן

ביום שני שעבר, התכנס הצוות במועדון "שרשרת הזהב", בבני יהודה, בכדי לקדם את פיתוח מודל השירותים לוותיקי הגולן. השיח החל בחשיבה על מדרגת הבסיס של המודל -איזה שירות חשוב לנו כאזור וכמועצה להנגיש לכל ותיק וותיקה, מגיל 65 והלאה. זאת, מתוך הבנה שככל שהגולן יתבגר
ויתרחב, מדרגה זו תצטרך להיות הרחבה והיציבה מבין כל המדרגות, שכן היא תצטרך לשאת עליה, עוד קומות במודל השירותים, על פי הצרכים המתפתחים. הדעה הרווחת בצוות היא שנושא הביטחון והחיבור ללחצן המצוקה הוא צורך בסיסי. חיבור כזה מאפשר הזמנת אמבולנס במידת הצורך ללא חשש שאם הקריאה אינה מסתיימת באשפוז הקורא יחויב במחיר המלא. כמו כן, חיבור למוקד רפואי שמכיר את התיק האישי ואת אנשי הקשר הקרובים לוותיק - יכול להציל חיים. במציאות של שירותי בריאות מצומצמים יחסית, באזור פריפריאלי, שירות זה נותן ביטחון ויכולת להעניק סיוע מידי בעת מצוקה.
כולנו מכירים בערך העצום של חברה ככלי לאיכות חיים והארכת חיים. החיבור שלנו לסביבה, לקהילה שאנחנו חלק ממנה נותן לנו כר נרחב של אפשרויות למשמעות, לתחושת שייכות, להתפתחות, להנאה ושיפור איכות החיים. על מנת לטפל בנושא כראוי, אנו מזהים צורך בריכוז תחום הוותיקים ביישוב ביד מקצועית, עקבית ומנוסה שתתן מענה פרטני, קבוצתי וקהילתי בתחום הוותיקים. אנחנו מקדמים מודל העסקה משולב של בעלי תפקידים כאלה. כיום, כבר מועסקים על ידי היישובים עשרה רכזים. אנחנו מאמינים שהתפקיד הזה הוא מפתח לכמעט כל שירות לוותיקים שנפתח ביישובים, באשכול היישובים ובאזור. אנו בשלב הגשת טיוטת המודל לבעלי תפקידים ביישובים ולוועדות הוותיקים. לאחר ההערות שיתקבלו, נאשר אותו ונתקדם לשלב הביצוע.
בהזדמנות זו, שהתכנסנו יחד, נפרדנו מלי אלין שנבור, שממשיכה לכהן בצוות ההיגוי, אך מסיימת את תפקידה כמנהלת מחלקת הוותיקים, באגף הקהילה במועצה. הודינו לה וברכנו אותה בהצלחה בדרכה החדשה.