משולחן המועצה האזורית

משולחן המועצה האזורית

שנת 2023 היא השנה בה נציין חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים. בשבוע שעבר, ערכנו במועצה מפגש שיתוף ציבור בו הצגנו את התכניות הצפויות לשנה הקרובה, שיתפנו בתכנית שיפוץ האנדרטאות, פרויקט המתקיים בסיוע ותמיכה של משרד הביטחון והקרן הקיימת לישראל
וקיימנו חשיבה משותפת על אופן ההתנהלות בתחום ההנצחה.
בתחילת השבוע, הגיעו למועצה צוותים מהמשרדים והגופים השותפים לפרויקט שנת החמישים למלחמה ויחד סיירנו בגולן ובחנו את הצרכים. זה נושא שיקבל משקל משמעותי בעשייה השנתית.
הימים האחרונים היו קרים ממש, אך הגשם מבושש להגיע. כולנו מייחלים לו ואנו תקווה כי עם בוא הגשם, יגיעו כמויות משקעים שימלאו את המאגרים, ירוו את האדמה הצמאה וייצרו זרימות בנחלים ובמפלים. באין גשם, ממשיכה מלאכת שיפוץ הכבישים. בנסיעה צפונה ביציאה מקצרין, בכביש 91 לכיוון צפון הגולן, בטח יצא לכם לראות את ההתקדמות בעבודות.
עם כניסת הממשלה החדשה, אנו מקיימים רצף פגישות במשרדים השונים ופועלים למימוש החלטת הממשלה לגולן ולקידום העשייה במרחב הגולני כולו. אנו מאמינים כי השנה הקרובה תביא עמה התקדמות משמעותית לגולן ולנעשה בו, בעקבות הכנסת פיתוח הגולן לקווי היסוד של הממשלה ולהמשך יישום החלטת הממשלה לגולן.