הגולן על מפת וועדת התיכנון הארצית

הגולן על מפת וועדת התיכנון הארצית

השבוע, במסגרת מפגש של וועדת התכנון הארצית, הגוף התיכנוני החשוב במדינה, הומלץ לממשלה להקים בגולן, בהתאם להחלטת הממשלה לגולן, את שני היישובים הנוספים וכן להקים את הוועדה המיוחדת לגולן.
וועדת התכנון הארצית, בעצם ממליצה באופן מקצועי לממשלה בתחום זה. זו המלצה היסטורית ייחודית! זו הפעם השנייה בה וועדת התכנון הארצית ממליצה על הקמת וועדה מיוחדת. לראשונה זה קרה בחריש, כאשר הוחלט על הקמתה. עכשיו בפעם השנייה-כאשר מדובר בוועדה לגולן. ההיסטוריה והייחודיות היא בשל העובדה שזו הפעם הראשונה בה ישנה החלטה להקמת וועדה מיוחדת עבור מועצה אזורית! וזה קורה כאן בגולן! מערך התיכנון הארצי מבין את הצורך בקידום תחומי התכנון במרחב הגולני, את הצורך בקידום מהיר של תוכניות תכנון מפורטות-תב"עות, את הצורך בתכנון לגולן ותושביו, בלי עמידה בתור יחד עם רשויות רבות, וקיצור המענה לתושבים ולמועצה. זו אכן בשורה ברמה הארצית כאש הדבר נעשה בשיתוף פעולה עם כל הגופים הפועלים במרחב לרבות המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל, רט"ג וגופים נוספים. עבור התושבים והמועצה מדובר בהחלטה שתסייע בקיצור לוחות הזמנים באישור תוכניות תוך שמירה על צורכי וערכי הגולן.
בנוסף, המליצה הוועדה הארצית לתכנון לממשלת ישראל-בהתאם להחלטת הממשלה לגולן, על הקמתם של שני יישובים נוספים שיוכלו לקלוט את בני ובנות הגולן המבקשים לשוב ולהתגורר בגולן עם בני/בנות הזוג והמשפחה ותושבים חדשים. המיקומים המוצעים הם בסמוך לגבעת אורחה והיישוב רמת מגשימים, על כביש 98 ודרומית לשעל, לכיוון צומת השריון.