מפגש שיח פתוח עם הנהגות היישובים

מפגש שיח פתוח עם הנהגות היישובים

ביום ראשון, קיימנו בקמפוס קצרין של מכללת תל חי (אוהלו לשעבר), כנס הנהגות יישובים. כחלק משגרת שיתוף ציבור, אנחנו מייצרים לעיתים קרובות, קבוצות שיח לפי תחומי עניין ע"מ לדון ולשתף בנושאים שעל סדר היום מתוך רצון לקיים מעגלי עבודה משותפים ומפרים.
במפגש של השבוע, הוזמנו כל מנהלי הקהילות, יו"ר אגודות, נציגי המליאה ומרכזי המשקים, לשמוע על הכלים היחודיים שניתנו לנו לתכנון, המשמעות של זה על החיים בגולן והטיוב המשמעותי של ההליכים הסטטוטוריים. עוד, התקיים דיון בנושא הסכם המתגבש בימים אלו, בין רשות מקרקעי ישראל למועצה. הוצגו העקרונות הבסיסיים שמבטאים את המחויבות לעתיד הגולן. המועצה רואה חשיבות בשיתוף הציבור בתהליכים ובהחלטות הנוגעות לחיינו ולעתיד הגולן על מנת לתת מענה נכון ומדויק לצרכי התושבים תוך שמירה תמידית על צביון וערכי הטבע הייחודים לגולן. שיתוף הפעולה בין המועצה להנהגות היישובים, מבטיח מענה מיטבי לצרכי התושבים. אנו רואים בבעלי התפקידים מתוך היישובים, אחראיים ושותפים להטמעת והנגשת השירותים והמהלכים לתושב.