פגישה בנושא ממשקי בטחון באזור הבטיחה

פגישה בנושא ממשקי בטחון באזור הבטיחה

השבוע התקיימה פגישה בהשתתפות עוזר השר לבט"פ לענייני פשיעה חקלאית, מפקדי מג"ב והיחידות המבצעיות במרחב שלנו, חקלאים מהאזור, קב"ט המועצה ונציג היחידה החקלאית במכון שמיר.
בפגישה עלו כל הקשיים איתם מתמודדים חקלאי האזור בשטח. יועץ השר תיאר את הפעולות שהמשרד עושה בחודשים האחרונים ע"מ לשנות את התמונה בשטח: הגדלת כ"א ליחידות מג"ב, שינוי נהלי האכיפה לפלישות לשטחים ועוד. מפקדי מג"ב הציגו מחויבות מוחלטת למשימת השמירה על המרחב והכפרי, ועבודה צמודה עם כלל הגורמים שבשטח. ניכר בהחלט כי מתחיל שינוי בהבנת הבעיה והתנעת פתרונות ארוכי טווח, מצד המערכת, לצד החשש כי עד שתהליכים אלו יבואו לידי ביטוי, בשטח יהיו מקרים רבים נוספים וקשים. אנו כמועצה, מעורבים מאוד בתהליך ולוחצים על המשרד לתקצב את הכוחות המקומיים, ע"מ להגביר מענים משמעותיים.