מפגש ראש הממשלה עם ראשי הרשויות המקומית

מפגש ראש הממשלה עם ראשי הרשויות המקומית

אתמול השתתפתי במפגש מיוחד עם ראש הממשלה, יו"ר מרכז השלטון המקומי, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראשי רשויות, במטרה לשמוע ולהשמיע, מהשטח וחזרה, את העשייה בימי הקורונה.
הוחלט שיש לקיימו לעיתים קרובות יותר. בין ההחלטות החשובות במפגש זה נציין את המשמעותיות ביותר:
  • יו״ר מרכז השלטון המקומי יוזמן לדיוני קבינט הקורונה כמשקיף.
  • יש לבחון מידית מתן סמכויות לרשויות המקומיות לקטיעת שרשראות הדבקה, כולל סמכויות בידוד.
  • יש לפעול לסנכרון מערכות המידע ולהבטחת הזרמת המידע הנדרש לרשויות לצורך ניהול התחומים שבאחריותם.
  • עיתוי הפעלת הרמזור יישקל בהתאם לרמת התחלואה ולעקרונות תכנית היציאה, הנידונים בימים אלה.
  • סמכויות אכיפה ע"י פקחי הרשויות- עלינו לפעול למיצוי הכוחות במשימות הקורונה.
  • בקשת החרגה לאזורי תיירות מרוחקים כגון אילת, ים המלח, נגב והגולן כך שנוכל להפעיל חזרה את ענף התיירות עם תום הסגר
זהו עוד מהלך מני רבים, אותם יוזמים ראשי הרשויות והשלטון המקומי על מנת לחזק את מעמד הרשויות במלחמה בנגיף הקורונה.