תשתיות

שיקום תשתיות ביישובים

שיקום תשתיות ביישובים
במסגרת פרויקט שיקום תשתיות של משרד החקלאות, יתבצע בשנת 2017 שיקום תשתיות ב-5 ישובים - נאות גולן, עין זיוון, גשור, רמג"ש ואליעד. היקף הפרויקט - 14 מיליון ₪. השיקום כולל טיפול בכבישים, מדרכות, תאורה ופיתוח במרכז היישוב הוותיק.                                                 
התכנית מאפשרת להסדיר תשתיות באזורים הוותיקים של היישובים, שאינן תואמות את קצב ההתפתחות של היישובים ואת המעבר ליישובים עם שיוך מגרשים ודירות.
 

מרכיבי ביטחון

מרכיבי ביטחון
בהרחבות היישובים אודם, אפיק, אניעם, יונתן, שעל, וקשת יבוצעו השנה מרכיבי ביטחון חדשים, שכוללים גדרות מרותכות, כבישי מערכת סלולים ותאורה. ביישוב נטור, מסתיימות בימים אלה העבודות להקמת מרכיבי הביטחון.
 
דרכים חקלאיות ביטחוניות
 
המועצה תבצע השנה דרכים חקלאיות ביטחוניות בהיקף של 9  מיליון ש"ח, באורך כולל של 13 ק"מ, שמטרתן להרחיק את החקלאים מגדר המערכת. זאת, במסגרת תכנית כוללת לשיפור המענים בחירום לשנת 2017.
 

תכנון שדרוג ופיתוח מנחת פיק

תכנון שדרוג ופיתוח מנחת פיק
המועצה והחברה הכלכלית גולן מקדמות תכנון מחודש של אתר מנחת פיק. המטרה היא לאפשר שילוב של יזמויות ושימושים מסחריים ואזרחיים במנחת כמו כיבוי אש, יזמויות של חברות תעופה ופיתוח כלי תעופה ואפשרות שימוש במנחת לטיסות אזרחיות למרכז הארץ.