הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה .
עפ"י תכנית :ג/17747 ,ג/20298, 0413088-219
גוש 201039 חלקה 25
ישוב רמות מגרש 77
ע"ש ששון נעמי ויחזקאל
הנדסה 14.01.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : 11899
כתובת: צפון מזרח הכנרת
גוש: 200000 חלקה: 14
הנדסה 03.01.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 10.6.8 לתכנית תמ"א 10/ד/12
הוגשה בקשה להקמת תורן למדידת רוח
עפ"י תכנית : תמ"א 10/ד/12
גוש: 202000
חלקה: 9
 
הנדסה 02.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 10.6.8 לתכנית תמ"א 10/ד/12
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הוגשה בקשה לבניית בריכת שחיה
עפ"י תכנית :ג/17747
גוש: 201042
חלקה: 3
ישוב רמות מגרש 1 ע"ש אמיתי טלי ואיתן
הנדסה 29.11.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הוגשה בקשה לבניית בריכת שחיה
עפ"י תכנית :ג/17747 ג/ 21724
גוש: 200001 חלקה: 6
ישוב: גבעת יואב מגרש 518 ע"ש אלטמן מיכל
הנדסה 11.11.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : גו/מק/12737/01
כתובת: גבעת יואב, 254
גוש: 200001 חלקה: 6 מגרש: 254
הנדסה 22.11.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/20298
כתובת: רמות, 727
גוש: 201041 חלקה: 57 מגרש: 490
הנדסה 14.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/20298
כתובת: רמות, 727
גוש: 201041 חלקה: 57 מגרש: 490
הנדסה 14.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/11924
כתובת: כפר חרוב, 191
גוש: 200000
חלקה: 79
מגרש: 191
הנדסה 02.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תכנית : ג/19696
כתובת: אבני איתן, 72
גוש: 200000 חלקה: 95 מגרש: 72
הנדסה 07.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/12335
כתובת: נאות גולן, 1
גוש: 200001 חלקה: 2 מגרש: 1
הנדסה 21.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/14645
כתובת: מעלה גמלא, 203
גוש: 200000 חלקה: 95 מגרש: 203
הנדסה 21.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 3.6.6 לתכנית תמ"א 1
הוגשה בקשה ללגליזציה בריכת מי חקלאות-בריכת עוז
עפ"י תכנית : תמ"א 1
גוש: 202015
חלקה: 5
הנדסה 02.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 3.6.6 לתכנית תמ"א 1
הודעה לפי סעיף 3.6.6 לתכנית תמ"א 1
הוגשה בקשה ללגליזציה לתכנת שאיבה ג'רבה
עפ"י תכנית : תמ"א 1 ,ג/7596
גוש: 201000
חלקה: 4
 
הנדסה 02.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 3.6.6 לתכנית תמ"א 1