הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
בקשה לבניית בריכת שחיה.
עפ"י תכנית :ג/ 17747 גוש 202000 חלקה 2 ישוב קלע אלון
מגרש 365 ע"ש גבריאל דה יונג, אליזבת ון דר ברג
הנדסה 18.10.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
בקשה לבניית בריכת שחיה.
עפ"י תכנית :ג/17747 גוש 200000 חלקה 117 ישוב צפון מזרח הכנרת, עין תאנה
הנדסה 10.10.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
בקשה לבניית בריכת שחיה.
עפ"י תכנית :ג/ 17747 גוש 200000 חלקה 109 ישוב אליעד מגרש 1 ע"ש מיה
רזיאל
הנדסה 10.10.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.

שם המבקש: סיני דלית
תוכנית : ג/ 6987 ג/ 21724 כתובת: גבעת יואב, 60
גוש: 201056 חלקה: 60 מגרש: 60
הנדסה 04.10.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
שם המבקש: עמר הנדל ושי סופר
תוכנית : 219 0243675 כתובת: כפר חרוב, 522
גוש: 200000 חלקה: 79 מגרש: 522
הנדסה 14.09.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
בקשה לבניית בריכת שחיה.
עפ"י תכנית :ג/ 17747 גוש 201038 חלקה 118 ישוב רמות מגרש 256 ע"ש חיות
הנדסה 13.09.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/ 17747
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה לשימוש חורג.
שם המבקש: ההסתדרות הציונית העולמית
תוכנית : גו/מק/ 02/15550 כתובת: קלע אלון, 602
גוש: 202000 חלקה: 2 מגרש: 602
הנדסה 12.09.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תכנית : 219-0243675  כתובת: כפר חרוב, 520
גוש: 200000 חלקה: 79מגרש: 520
הנדסה 30.08.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : 219-0243675  כתובת: כפר חרוב, 525
גוש: 200000 חלקה: 79  מגרש: 525
הנדסה 29.08.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : 219-0387928   כתובת: אודם, 236
גוש: 202011 חלקה: 9  מגרש: 236
הנדסה 26.08.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : 219 0243675 כתובת: כפר חרוב, 527
גוש: 200000 חלקה: 79 מגרש: 52
הנדסה 23.08.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/ 12171
כתובת: אניעם, 347
גוש: 201000 חלקה: 82 מגרש: 347
הנדסה 23.08.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/במ/ 49 כתובת: חספין, 279
גוש: 201053 חלקה: 73 מגרש: 279
הנדסה 22.08.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
<< | < | 1 | 2 | > | >>