הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230008 מס' תיק בנין: 124028300

בקשה: 20230008 מס' תיק בנין: 124028300
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000231703
שם המבקש: אהרון ומירב פריש
219-1001460 ,61/4005/1 , תכנית : ג/במ/ 49
כתובת: חספין, 283
גוש: 201053 חלקה: 67 מגרש: 283
הנדסה 09.01.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230008 מס' תיק בנין: 124028300
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230062 מס' תיק בנין: 900075500

מס' בקשה: 20230062 מס' תיק בנין: 900075500
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000226942
שם המבקש: קיבוץ מרום גולן
תכנית : תמ"א 10/ד/12כתובת: גולן כללי
גוש: 20122 חלקה: 5
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
תורן זמני למדידת רוח בגובה 80 מ'
הנדסה 17.01.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230062 מס' תיק בנין: 900075500
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230022 מס' תיק בנין: 900074500

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה לשימוש חורג. מס' בקשה: 20230022 מס' תיק בנין: 900074500
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000121016
שם המבקש: נטור- מושב עובדים להתיישבות
תכנית : ג/6540כתובת: רמת הגולן
גוש: 200000 חלקה: 8מגרש: 336


הנדסה 05.01.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230022 מס' תיק בנין: 900074500
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה מס' תיק בנין: 138036100

מס' בקשה: 20221165 מס' תיק בנין: 138036100
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000227625
שם המבקש: אביחי והדר קעשה
תוכנית : ג/11120 כתובת: חד-נס, 361הנדסה 15.01.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה מס' תיק בנין: 138036100
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - מס' בקשה: 20220935 מס' תיק בנין: 126005100

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220935 מס' תיק בנין: 126005100
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000203507
שם המבקש: גלעד ושרון הילמן
תוכנית : ג/19696 כתובת: אבני איתן, 51
גוש: 201070 חלקה: 31מגרש: 51

הנדסה 27.12.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - מס' בקשה: 20220935 מס' תיק בנין: 126005100
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - מס' בקשה:20220411 מס' תיק בנין: 125005500

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220411 מס' תיק בנין: 125005500
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000156967-7
שם המבקש: מיכל ומנחם פרידמן
תוכנית : 219-0437012 כתובת: נוב
גוש: 200000 חלקה: 105מגרש: 55

הנדסה 27.12.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - מס' בקשה:20220411 מס' תיק בנין: 125005500
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - למתן היתר בניה. מס' בקשה: 20220768 מס' תיק בנין: 112011100

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – גולן
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
תאריך: 18/12/2022
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.

מס' בקשה: 20220768 מס' תיק בנין: 112011100
מס' בקשה ברישוי זמין: 10002294840
שם המבקש: ניקול אנדריאה בכר ושחר מזרחי
תכנית : ג/21104כתובת: עין זיוון
גוש: 202000 חלקה: 52מגרש: 111
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
בית מגורים חדש
הקלה בגובה 0.00 מ-971.30 ל-972.80

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
בכבוד רב,
חיים רוקח
יו"ר הוועדה המקומית

הנדסה 19.12.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - למתן היתר בניה. מס' בקשה: 20220768 מס' תיק בנין: 112011100
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - למתן היתר בניה. מס' בקשה: 20221086 מס' תיק בנין: 106012600
הועדה המקומית לתכנון ולבניה – גולן
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965תאריך: 15/12/2022

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה. מס' בקשה: 20221086 מס' תיק בנין: 106012600
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000217914
שם המבקש: דרור אברהם
תכנית : ג/9024 כתובת: נווה אטיב, 126
גוש: 203000 חלקה: 4מגרש: 126
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
בית מגורים חדש ויחידת אירוח
הקלה מ2קווי בניין צידיים ב10%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
בכבוד רב,
חיים רוקח
יו"ר הוועדה המקומית

הנדסה 15.12.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - למתן היתר בניה. מס' בקשה: 20221086 מס' תיק בנין: 106012600
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים

תאריך 11.12.2022

הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1


נמסרת בזאת הודעה, כי לוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן
הוגשה בקשה לבניית קו מים


עפ"י תכנית : תמ"א 1 גוש: 203015, 203016 חלקה: 1.7.4

גולן כללימספר בקשה ברישוי זמין:10000185875
מוגש ע"י : מקורות

מהות הבקשה הנחת 2 קווים בתעלה משוטפת: קו מחבר מסעדה לתחנת נווה אטיב- קו מי שתיה בקוטר 20" ובאורך של 350מ"א בתחום וועדה גולן. קו שלוחה נווה אטיב- קו מים לחקלאות בקוטר 16" ובאורך של 375 מ"א בתחום וועדת גולן.
כל הרואה את עצמו נפגע מהתרת הבקשה רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן.
ת.ד. 13 קצרין רמת הגולן.

בכבוד רב,
חיים רוקח
יו"ר הועדה

הנדסה 11.12.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 - הקמת מגורי עובדים באבני איתן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה לשימוש חורג.

מס' בקשה: 20220865 מס' תיק בנין: 126075900
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000179991
שם המבקש: מושב אבני איתן
תוכנית : ג/19696 כתובת: אבני איתן
גוש: 201071 חלקה: 8

הבקשה כוללת שימוש חורג:
מגורי עובדים זרים בקרקע למבני משק

הנדסה 20.10.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 - הקמת מגורי עובדים באבני איתן
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>