הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים

 

הנדסה 31.07.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים

 

הנדסה 26.07.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים

 

הנדסה 11.07.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1- בקשה לבנית קו מים
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -‏1‏20230673‏ מס' תיק בנין: 900074900

מס' בקשה:        ‏1‏20230673‏      מס' תיק בנין:  900074900

מס' בקשה ברישוי זמין: 10000292249

שם המבקש: הבקתא ואמא אדמה כפר אירועים בע"מ

תוכנית : ג/21166 כתובת: גולן כללי

גוש: 200000  חלקה:  121         מגרש: 610.680

 

 

 

 

הנדסה 05.07.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -‏1‏20230673‏ מס' תיק בנין: 900074900
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - מס' בקשה:1‏20230552‏ מס' תיק בנין: 109035900

מס' בקשה:    ‏1‏20230552‏      מס' תיק בנין:  109035900

מס' בקשה ברישוי זמין: 10000282310-1

שם המבקש: ליז ומרדכי כהן

תוכנית : ג/ 15550 כתובת: קלע אלון

גוש: 202000  חלקה:    2        מגרש: 359

 

 

 

הנדסה 20.06.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - מס' בקשה:1‏20230552‏ מס' תיק בנין: 109035900
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: ‏20230594‏ מס' תיק בנין: 112015900

מס' בקשה:    ‏1‏20230594‏      מס' תיק בנין:  112015900

 מס' בקשה ברישוי זמין: 10000227271

 שם המבקש: הדר יצחק שדה

 תכנית : ג/21104, 219-1001460  כתובת: עין זיוון, 159

 גוש: 202000  חלקה:   94       מגרש: 159

 

 

הנדסה 18.06.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: ‏20230594‏ מס' תיק בנין: 112015900
פרסום חוזר בשל טעות סופר - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מספר 219-1025022 - הצרחת שטחים מגרשים: 337,363,364 בקלע אלון

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מספר 219-1025022 - הצרחת שטחים מגרשים: 337,363,364 - קלע אלון.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
החלפה ג/15550
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: גולן יישוב קלע
גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 202000 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי
מטרות התכנית:  הצרחת שטחים בין יעוד שצ"פ ליעוד מגורים א' מגרשים: 337,367,364

הנדסה 22.05.23 להורדה - פרסום חוזר בשל טעות סופר - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מספר 219-1025022 - הצרחת שטחים מגרשים: 337,363,364 בקלע אלון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: ‏היתר בניה. מס' בקשה: ‏3‏20230490‏ מס' תיק בנין: 107021000

היתר בניה. מס' בקשה:היתר בניה. מס' בקשה: ‏3‏20230490‏ מס' תיק בנין: 107021000
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000254474
שם המבקש: רפפורט בן
תכנית : 219-0387928 כתובת: אודם, 210
גוש: 202011 חלקה: 9מגרש: 210
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: בית מגורים, יחידת אירוח ומחסן. קלה מהוראות התכנית: בניית יחידת אירוח בנפרד מבית מגורים במקום בצמוד

הנדסה 22.05.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: ‏היתר בניה. מס' בקשה: ‏3‏20230490‏ מס' תיק בנין: 107021000
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: ‏1‏20230499‏ מס' תיק בנין: 113073900

מס' בקשה: ‏1‏20230499‏ מס' תיק בנין: 113073900
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000276364
שם המבקש: שעל
תוכנית : ג/21600 כתובת: שעל
גוש: 202000 חלקה: 5תא שטח: 5171
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
מבנה הכולל חדרי קירור, אחסנה, חניה חקלאית וממ"מ
הקלה בגובה מ7 מ' ל10.56 מ'
הקלה בקומה מ1 ל2


הנדסה 22.05.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: ‏1‏20230499‏ מס' תיק בנין: 113073900
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230429 מס' תיק בנין: 126074700

מס' בקשה ברישוי זמין: 10000274833
שם המבקש: מושב אבני איתן
תוכנית : ג/19696 כתובת: אבני איתן
גוש: 201071 חלקה: 3
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקמת מבנה משרדים ומרחבים מוגנים יבילים, סלילת דרך והקמת חניות, הריסת מבנים ושימוש חורג מקרקע חקלאית לחווה חינוכיתהנדסה 02.05.23 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה -מס' בקשה: 20230429 מס' תיק בנין: 126074700
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > | >>