תכנון בניין עיר

הליך ההגשה

 
מועצה אזורית גולן מקדמת תכניות בנין עיר רבות להרחבת ישובים, תיירות ופיתוח. התכניות מגיעות לוועדה לתכנון ובניה להליך סטטוטורי ומכוחן ניתן להוציא היתר בניה. כאן ניתן לראות מה מתוכנן באזורך: https://ags.moin.gov.il/xplan/ (יש לרשום את מספר התכנית כדי לראות את מיקומה ומהותה).
 
תכניות בנין עיר מתחלקות לשניים:
1. תכנית בסמכות מחוזית ותכנית בסמכות מחוזית.
2. תכנית בסמכות מקומית היא תכנית ע"פ חוק התכנון והבניה סעיף 62 ומה שלא כלול בסעיף זה הינו בסמכות מקומית.
 
תכנית בנין עיר עוברת תהליך ססטוטורי עד לנתינת תוקף :
 •  מוגשת למועצה סקיצה/רעיון /לצורך דיון פנימי במועצה – פרה רולינג.
 • לאחר אישור עקרוני לתכנית התכנית מובאת לדיון בוועדת משנה  לתכנון ובניה לאחר 90 יום מיום הגשתה.
 • בדיון הוועדה מחליטה את התקדמות התכנית ע"פ השלבים: 
 1.  להמליץ להפקיד – תכנית בסמכות מחוזית.
 2. להפקיד בתנאים – תכנית בסמכות מקומית.
 3. דחיה – התכנית לא ממשיכה לשלב הבא.
 • לאחר הוועדה המקומית התכנית עוברת לתקופת הפקדה וזאת לאחר התייחסות מחוזית והתייחסות מנהל לתכנית וכן השלמת התנאים.
 • בתכנית מחוזית – התכנית עוברת למחוז להמשך תהליך.
 • בתכנית מקומית לאחר השלמת הדרישות התייחסות רשות מקרקעי ישראל והמחוזית התכנית עוברת להפקדה ל 60 יום.
 • בזמן 60 ימי ההפקדה, יש אפשרות להגיש התנגדות לתכנית אם מישהו רואה עצמו נפגע, יש להגיש מסמך ההתנגדות ומכתב הצהרה נלווה מעורך דין.
 • התכנית מפורסמת בזמן ההפקדה באתר בשטח, באתר אינטרנט ברשומות – פרסום משרד המשפטים, ובשלושת העיתונים המקומיים.
 • דיון בהתנגדויות בסמכות מקומית יתנהל במועד ועדת המשנה הקרובה ודיון בהתנגדויות בסמכות מחוזית-יש לבדוק מול ועדה מחוזית מועד לדיון.
 • אם אין התנגדויות התכנית עוברת לפרסום לתוקף באתר בשטח, אתר אינטרנט, 3 עיתונים וברשומות – פרסום של משרד המשפטים, לאחר 15 יום התכנית עוברת לתוקף.
 • תכנית בסמכות מחוזית עוברת תהליך דומה אך משום שהיא מורכבת יותר, יש צורך באישורים נוספים, התייחסות גורמים נוספים ועד להשלמת כל הדרישות ע"פ החלטת מחוזית, התכנית תמשיך לתקופת הפקדה – אפשרות להגיש התנגדויות בתוך 60 יום ההפקדה – דיון בהתנגדויות – ומתן תוקף לאחר פרסום ו-15 יום.

קסדות

 
 
 
 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
נוהל פינוי פסולת הנדסה 19.02.23 להורדה - נוהל פינוי פסולת