מכתב בנושא הטורבינות

רק בגלל הרוח...

השבוע נחתם הסכם בין משרדי האנרגיה, הביטחון, האוצר  ורשות החשמל, שמקדם את הקמת חוות הטורבינות "רוח בראשית" בתל פארס. במקביל, בהובלת ראש המועצה, נשלח מכתב חתום בשיתוף עם ראשי המועצות הדרוזיות לשרי הממשלה של אותם המשרדים, לעצירת התקדמות מתן אישורים לחוות הטורבינות במורדות החרמון.

לאחר תהליך ממושך של ראש המועצה מול משרדי  הממשלה, נמצא הפתרון הטכנולוגי למערכות הביטחוניות ואושר מימון של כ 250 מיליון ש"ח, שיאפשר את הקמת הטורבינות בגולן.
וזו הזדמנות לפרט את מדיניות ראש המועצה בנושא טורבינות הרוח בגולן,
תת"ל  (תכנית תשתיות לאומיות) 47 החלה את דרכה לפני כעשור,
אז התקבלה החלטת ממשלה להסמיך יזמים להגשת תוכניות לתשתיות לאומיות,
בגולן הוגשו ואושרו  שתי תוכניות להקמת חוות טורבינות רוח, האחת בעמק הבכא והשניה שנקראת רוח בראשית, בתל פארס.
לפני כשנה הוצגה בפני ראש המועצה התכנית של משרד האנרגיה ליצירת אנרגיה מתחדשת בגולן, שכוללת מאות טורבינות. חיים הביע את התנגדותו למימוש התוכנית כפי שהוצגה והתנה את הקמתן של חוות טורבינות נוספות רק לאחר בחינת השפעה סביבתית כוללת של הטורבינות שאושרו למשך כ-5 שנים. השפעה על התושבים, בעלי החיים ובעלי הכנף, על החקלאות וערך נדל"ן.
יחד עם זאת, התוכניות שכבר אושרו יקבלו את גיבוי משרדי המועצה שיקדמו ויסייעו לתהליך ההקמה. כמו במקרה זה, בתכנית  של חוות "רוח בראשית" שאושרה לפני מספר שנים, אך עוכבה לביצוע ע"י משרדי הממשלה  התערבות ראש המועצה והחשיבות לקידום הנושא היא בהסתכלות לחיזוק הכלכלה הגולנית, כיון שככל שתאוחר הקמת החווה עלולה להפגע ההכנסה. ולכן זהו הישג משמעותי לאזור.
קיימת תכנית נוספת שטרם אושרה, לחוות טורבינות בצפון הגולן, למרגלות החרמון, אצל הדרוזים.
התושבים וראשי המועצות הדרוזים מתנגדים לחווה זו ובמהלך של שותפות בין הרשויות, חיים הוביל השבוע עם ראשי המועצות הדרוזיות חתימה על מכתב משותף הפונה לשרי הביטחון, האנרגיה, האוצר, הפנים והגנת הסביבה, שלא לאשר את  התכנית להקמת החווה  בצפון רמת הגולן. התכנית  תעלה לאישור הוועדה לתשתיות לאומיות ב-6.1.2020 (יום שני הקרוב).
 
במקביל, פועלת גם היחידה הסביבתית במועצה ,שמקדמת תכנית פיתוח בר קיימא ביישובים. היבט אחד של התכנית הוא צמצום הפסולת המוטמנת. לשם כך, גובשה תכנית-אב לפסולת ברחבי הגולן. התכנית תעמיד את המועצה כרשות הראשונה אשר מייצרת אנרגיה מפסולת אורגנית של התושבים ומקדמת הפרדת פסולת רטובה מיבשה, כולל מחזור פסולת בניין.
התכנית כוללת הפרדת פסולת רטובה ויבשה ביישובים ולטובת זה תציב המועצה ביישובים פחים שונים לפסולת יבשה (קופסאות שימורים וכד') ופחים לפסולת רטובה (אורגנית). זאת, בנוסף להפרדה שקיימת היום כבר ביישובים בין פלסטיק, קרטון ונייר. הפסולת היבשה תועבר לאתר "תאנים" והפסולת האורגנית תועבר למתקן הביו-גז במיצר - שם יוקם מתקן מיוחד לקליטת הפסולת הביתית הרטובה של התושבים ושם תהפוך הפסולת לאנרגיה חלופית. על פי ההערכה, מדובר בסופו של תהליך בהפחתת 40% מכמויות הפסולת להטמנה. אתר הטמנת הפסולת בדליות מספק כיום פתרון קרוב לפינוי פסולת בניין. האתר עצמו פועל תוך חשיבה אקולוגית.