חזון

שמירה על ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות ושלווה למען התושבים, המטיילים והדורות הבאים. (מתוך חזון הגולן)
 
בהתאם לחזון הגולן, היחידה תקדם את ערכי הקיימות בגולן ותטמיע ערכים אלו בקרב תושביה. היחידה קמה מתוך רצון לשיתופי פעולה בקרב כל שש הרשויות של הגולן, מתוך ראיה כלל גולנית ויועדה לשרת את מגוון אוכלוסיות ואת כלל השטח. כל זאת מתוך שיח הדוק עם כלל הציבור מתוך כוונה להתאים את הפתרונות הנכונים לתשתית היישובית והאנושית בגולן.
 
ב-2015, הצטרפו ליחידה הסביבתית גולן, הכפרים הדרוזיים בגולן למהלכים שנועדו לקדם את נושא איכות הסביבה בכל האיזור. בימים אלו מקודמת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת אזורית שבה ייקחו חלק גם בוקעתא, מסעדה ועין קינייה.
נוף בשלג