למידה שיתופית

שיתופי הפעולה הם הבסיס ליצירה ולחדשנות בכל תחום ומהווים חלק מהתרבות ובסיס לעשייה יומיומית. הטמעת למידה שיתופית בשילוב אמצעים דיגטאליים באורח החיים השגרתי של בית הספר הוא יעד חשוב בתפיסה אותה מובילים המנהלים, משרד החינוך והמועצה, הן ברמת המורים והן ברמת תלמידים..

"...למידה שיתופית היא למידה בחברותא, למידה יחדיו בקבוצת למידה תוך שיתוף פעולה בעבודת צוות, נתינה וסיוע הדדי באווירה של אמון מלא בין החברים. אמון כזה מאפשר שיתוף פעיל של כל השותפים בהתאם ליכולות ולחוזקות של כל חבר. הלמידה השיתופית יכולה להתקיים בחלקה או כולה באופן מקוון, והיא מתנהלת באינטראקציה וביוזמה עצמית של הלומדים כחלק פעיל מתהליך הבניית הידע בלמידה. שיתופיות בלמידה בסביבות אינטראקטיביות מקוונות ובכלים שיתופיים מאפשרת שיתופי פעולה מעניינים בין בתי ספר ממקומות שונים בארץ ובעולם."
מתוך "הענן החינוכי"

"לחיי הספינות שבדרך"

"לחיי הספינות שבדרך"

 משחק מקוון בנושא העפלה לכיתות ד/ו בבתי הספר בגולן:

 מחנכות :בית הספר מצפה גולן-מירה הופמן  ומור קציר בית ספר אביטל .לקחו חלק במשחק אינטראקטיבי מתוקשב, בו התלמידים יושבים מול מחשבים המחוברים לאינטרנט למשימה לחשיבה ודיון משותף. 

 המשימה :https://sites.google.com/site/golanedu1/home

 

הצומח בגולן

 

   הצומח בגולן כיתות ה' בית הספר שורשים ובית הספר גמלא- קצרין