פדגוגיה מתחדשת

ילדים בשביל הגולן
מועצה אזורית גולן רואה בחינוך יעד אסטרטגי ראשון במעלה וחלק משמעותי בקידום ופיתוח האזור ליצירת חברת מופת- ערכית, מחויבת ומחוברת לשורשיה.
מערכת החינוך בגולן שוקדת על פיתוחה של פדגוגיה חדשנית המותאמת לעידן בו אנו חיים. בתוך כך פועל אגף החינוך ליצירת סביבות למידה מגוונות ומתקדמות, המשלבות את נכסי הטבע והמורשת הפזורים ברחבי הגולן, וכן להצמחת דרכי הוראה ולמידה ייחודיות. שינויים אלה משפיעים על איכות האינטראקציות בין מחנכים ותלמידים ובין תלמידים לבין עצמם  ומעצבים אקלים חינוכי מיטבי בעל מענים מגוונים לצרכים השונים של תלמידי הגולן. המועצה שמה דגש על חינוך ליזמות, למידת חקר, מדעים וטכנולוגיה, חקלאות וסביבה לצד הטמעת ערכי אהבת האדם, העם והמולדת.
 

התפישה החינוכית

חקר לימודי
מערכת החינוך בגולן שמה לה למטרה לקדם תהליכים חינוכיים כוללים, אותנטיים ומותאמים לקהילה. מושגים כמו כבוד האדם, בחירה ואחריות, אוטונומיה, יצירתיות יזמות וחדשנות תופסים מקום  משמעותי במעשה החינוכי הגולני.                                                                                                                                         
במאה ה-21 נדרש האדם למיומנויות חשיבה מסדר גבוה וליצירתיות. הלמידה מכוונת בתפיסה קונסטרוקטיביסטית המטפחת ומעצימה את יכולות התלמיד וכישוריו כלומד עצמאי. תלמיד החווה למידה מתוך סקרנות- ילמד מתוך חדוות יצירה ויועצם בהערכתו העצמית. במוסדות החינוך בגולן, בשיתוף משרד החינוך, אנו שוקדים על קידומה של תפיסה חינוכית ברוח זו בראיה אזורית.   
העשייה הפדגוגית מכוונת לכך שהתלמידים יהיו פעילים- שואלים, יוזמים ומבנים את הידע. את תוצרי הלמידה מציגים התלמידים בדרכים מגוונות בסביבות עתירות טכנולוגיה.
אגף החינוך, בשיתוף מרכז פסג"ה, פועלים לפיתוח ולהעצמת סגלי הוראה כיזמים חינוכיים החווים בעצמם את חדוות היצירה. תפקיד המורה הולך ומשתנה ממרצה למנחה. דרכי ההערכה אף הן הולכות ומשתנות. בבתי הספר צומחים צוותי מו"פ (מחקר ופיתוח) המפתחים יחידות הוראה חדשניות המשלבות מרחבי למידה מגוונים המאפשרים חוויה, יצירתיות והעמקה. אגף החינוך מעמיד לרשות המורים והגננות משאבים לפיתוח היוזמות.
 
התהליך מתקיים הודות ל"רשת" של שותפים: משרד החינוך, מרכז פסג"ה, "גליליום", רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, מכון שמיר למחקר וגופים נוספים. מכון שמיר למחקר מלווה את התהליך החינוכי בגולן במחקר הערכה מקיף ומעמיק בראשות ד"ר עירית ששון.
עיצוב התהליך החינוכי, ההולך ומתפתח, נעשה בשיתוף מלא עם מנהלי בתי הספר, שהגדירו ביחד עשרה עקרונות פדגוגיים המאפיינים את מערכת החינוך בגולן. בתוך הגישה המשותפת, שוקד כל מוסד חינוכי על פיתוח ייחודיותו. מנהלי כל מוסדות החינוך נפגשים אחת לחודש ובמקביל מתכנס צוות מצומצם, של שותפי ה"רשת" לצורך תכלול התהליך.