צוות ומנהלת שטחים פתוחים

נוף גולני
תפקיד הצוות:
גיבוש המלצות למנהלת שטחים פתוחים או לוועדות תכנון שונות: ועדה מקומית, ועדת קרקעות.
קבלת החלטה במסלול מקוצר – לגבי בקשות תכנון התואמות את הוראות ותשריט התוכנית.
 
הרכב:
מרכז – מנהל יחידת שטחים פתוחים במועצה
מנהל מרחב גולן – רט"ג
מנהל מרחב גולן  - קק"ל
נציג צה"ל בוועדה המחוזית
נציג חקלאים או גוף אחר בהתאם למהות הדיון
נציג המשרד להגנת הסביבה
מנהל מרחב גולן – רשות העתיקות.
 
 יואב
 צלניקר
מועצה אזורית גולן (מרכז הצוות
יחידת שטחים פתוחים
שרון
לוי
רשות הטבע והגנים
מנהל מרחב גולן
אפי
נעים
הקרן קימת לישראל
יערן החולה והגולן
יגאל
מויאל
הקרן קימת לישראל
יערן הגולן
אורן
זיגנבאום
  רשות העתיקות
מנהל מרחב גולן
דרור
פבזנר
המשרד להגנת הסביבה
אגף מים ונחלים
שי
זרביב
אגודת מרעה-בוקרים בגולן
  מרכז
גיל
סופר
מועצה אזורית גולן
מרכז הועדה החקלאית
שחף
 רונן
משרד החקלאות
מנהל ענף אזורי

סיכומי מפגשים: הועדה לשטחים פתוחים