גוונים

כיתת גוונים
כיתת "גוונים" בבית הספר נופי גולן, משמשת מודל פורץ דרך המשנה מן היסוד את תפיסת ה"כיתה" הקיימת כיום. "גוונים" רואה את התלמיד ואת צוות הלמידה כשלם רבגוני. במרחב אחד ובו-זמנית, לומדים 50 תלמידי כיתה ט' יחד עם חמישה אנשי צוות. העיקרון הפדגוגי המיושם ב"גוונים" הוא העברת מרכז הכובד מההוראה ללמידה, שהיא פעולה מרכזית בחייו של אדם. הלמידה ב"גוונים" מורכבת מ-30% הנחיה של המורה ו-70% למידה פעילה של התלמידים. דגש רב ניתן לעידוד לשאילת שאלות פוריות, סקרנות, התנסות וחקר. המודל מפתח סביבת למידה הנותנת ביטוי לנטיות האישיות של כל לומד תוך טיפוח סקרנות, התנסות, למידה עצמאית וחשיבה ביקורתית. הערכת התלמיד מתבצעת באופן רצוף לאורך השנה ומתייחסת לקריטריונים כמו כישורי למידה, דרך ארץ, יצירתיות, צמיחה אישית, עבודת צוות ועוד.
למידע נוסף על חזון
צוות גוונים
הצוות החינוכי עובד גם הוא כשלם כאשר לכל אחד מומחיות וחוזקות שונות, המשלימות האחד את השני. הצוות החינוכי הטרוגני, וכל אחד מן המורים תורם את ייחודו ומשלים את האחרים. הצוות החינוכי מלווה לכל אורך היום את תלמידי כיתת "גוונים", ואותם בלבד. זמן רב מוקדש בצוות ללמידת עמיתים ולהתייעצות לגבי בניית תכנית הלמידה האופטימלית ואופן יישומה. שלוש פעמים בשבוע קבוצת המורים נפגשת ללמידה ולהרחבת הידע.
דרך הלמידה ב"גוונים" דינמית, גמישה ופורצת את גבולות הזמן והמקום המקובלים של "שיעור" ו"כיתה". במקום שיעורים בודדים ומקריים בסדר היום הלמידה מתרחשת ביחידות שלמות מרווחות ומשמעותיות. המרחב הפיזי של הכיתה יכול להצטמצם ולהתרחב בהתאם לגודל הקבוצה כאשר חלק ממנו מוקדש לעבודה בקבוצות קטנות. מערכת השעות היא הוליסטית: התלמידים והמורים נעים בין מרחבי למידה שונים ומשתנים: מפגש בוקר שיח משמעותי עם המחנך בקבוצות קטנות. למידת נושא בצורה שלמה, דרך רצועות יומיות יום מדעי הרוח, יום מדעים, יום מדעי החברה, יומיים שפות (אנגלית, מתמטיקה) ושבוע פרזנטציות לתוצרי הלמידה, מרחב למידת "עומק" – מרחב המבוסס על התמחות, תחומי עניין ופיתוח חלומות אישיים בניהול והנהגת התלמידים. אסיף שיח מסכם עם המחנך בקבוצות הקטנות.

 

סיפור המיזם

מרחב שותפים
מועצה אזורית גולן ומועצה מקומית קצרין חברו יחד ב-2012 לגיבוש תפיסה חינוכית חדשה אשר תשמש יסוד לבית הספר העתידי באזור. המטרה הייתה לחשוב מחדש על דרכי הלמידה המסורתיות ועל מטרותיהן. השאלה שעמדה על הפרק הייתה כיצד יוצרים מבנה המאפשר פריצה מגבולות המסגרות המוכרות, וכיצד תיראה הסביבה הפדגוגית החדשה. הוקם צוות היגוי בראשות הרב אגוזי, שכלל אנשי חינוך, מומחים, ומורים מבית הספר "נופי גולן", והקבוצה יצאה למסע למידה ואיסוף מידע בארץ ובעולם.
למאמר של הילי מרום, מנהלת התכנית