מרכז פסג"ה

מרכז פסגה
מרכז פסג"ה גולן-קצרין הוא מוסד של משרד החינוך השייך לאגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. במחוז צפון אחראית על מרכזי הפסג"ה המפקחת ענת כהן ומסייעת לה יעל קהתי המדריכה המלווה את מרכזי פסגות.
תפקידו של המוסד להוביל את הפיתוח וההתפתחות המקצועית של כ- 1,389 אנשי חינוך, המלמדים במסגרות חינוכיות מגן עד תיכון. אזור ההזנה של מרכז פסג"ה מונה את הרשויות הבאות: רמת הגולן, קצרין, בוקעתא, מג'דל שמס, מסעדה ועין קניה.
מיקומו של המרכז, אופיו ודרכי פעילותו נגזרים מנתונים גאוגרפיים ודמוגרפים של אוכלוסיית עובדי ההוראה בגולן. זו מגיעה מקהילות שונות: יהודים ודרוזים בהם דתיים וחילוניים. בכך פעילויות המרכז, המשותפות לכולם מקיימות את יעד "האחר הוא אני" הלכה למעשה.
מטרת המרכז להוביל וללוות את עובדי ההוראה בהתפתחותם המקצועית בהתאם להנחיות משרד החינוך. זו נמצאת בפיתוח מתמיד של הידע ושל המיומנויות לאורך הנתיבה המקצועית (Life Long Learning) של עובדי ההוראה ובזיקה לתחומי עיסוקיהם, על מנת לשפר את איכות הוראתם והישגי תלמידיהם.
השאיפה של מרכז פסג"ה היא שהלמידה תאפשר לעובדי ההוראה להתפתח, תוך כדי תפקיד ובמעבר בין תפקידים. זאת תוך שיפור מתמיד של הזהות המקצועית, יעילות התפקוד ומתן אפשרות ליצירת "אופק תעסוקתי" רב שנתי. התמקדות בלמידה משמעותית, שתוביל לשיפור איכות ההוראה ומכאן לשיפור הישגי התלמידים.
בהתאם לתפיסה זו, נבנתה תכנית פעימ"ות (פיתוח אמצעי הוראה-למידה, עיצוב מרחבי למידה, יזמות חינוכית, מחקר והערכה ותיעוד, ייצוג ידע ורישות). התכנית מהווה יסוד מארגן של פעילות מרכז פסג"ה (הרחבה בנושא בלשונית תכנית פעימ"ות). בעקבות התכנית הוגדרנו כחממה לחדשנות ופיתוח מקצועי על ידי משרד החינוך. החלנו ביישום התכנית בשנת תשע"ה בשלושה תחומים: פעימ"ות במסלולים אישיים, פעימ"ות כיתת חוץ פסגתית ובמות להצגת הידע החינוכי. כמו כן נפתחו ויפתחו 74 קורסים במגוון תחומי דעת. המרכז מקיים דיאלוג עם מורי המורים במטרה לבחון ולדייק את הקורסים בהתאם לתפיסת תכנית פעימ"ות.
מרכז פסג"ה מקדם שותפויות עם גופים שונים בעלי עניין, על מנת לקדם תהליכי פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה: מחלקות חינוך ברשויות, אקדמיה, ה"מכון לחקר הגולן", בעלי תפקידים במשרד החינוך, מנהלים ועובדי הוראה.
מבחינה פיסית, מבנה הפסג"ה עבר שינוי. נבנו אזורים על פי תחומים ונושאים דידקטיים המותאמים לצרכים השונים של עובדי ההוראה. הללו מאפשרים ניצול טוב יותר של משאבי הפסג"ה. מרכז פסג"ה הפך למיני מוזיאון חינוכי דינאמי המעודד מורים יוצרים מרחבי הגולן להציג את עשיתם במסגרת תערוכות מתחלפות בשני היבטים: "מורים יוצרים חינוך" ו"מורים יוצרים אומנות".
צוות הפסג"ה מונה בעלי תפקידים מתחומים שונים שתפקידם לתמוך בתהליכי הפיתוח המקצועי להשביחם ולתת שירות מעולה לעובדי ההוראה באזור ההזנה.