אגף קהילה

פעילות מועדון ותיקים בצפון הגולן

 

 

מועדון הוותיקים צפון הגולן, הפועל בימי ראשון בקיבוץ אלרום, מקיים מתחילת שנת הפעילות סדנת עשיית סרטים. במסגרת המפגשים, נכנסו משתתפות הסדנה לתהליך של יצירה נרטיבית קבוצתי. הקבוצה מתנסה ביצירה עצמאית, של סרטונים עלילתיים המבוססים על נושאים המשמעותיים לחברותיה. כבר במפגש הראשון יצרו חברות הקבוצה את הסרטון המשותף הראשון – סרטון מטפורי בנושא מעברים ובחירה.
במפגשי ההמשך צללו חברות הקבוצה לחקירה וחיפוש הנושאים, עליהם תתבסס היצירה הקולנועית. רעיונות רבים ומשמעותיים הוצעו, והנושא הראשון שנבחר היה סוגיית הלינה המשותפת.
חברות הקבוצה יצרו בכתיבה משותפת, תסריט שמייצג את נקודות המבט השונות, החוויות המורכבות והתגלגלות תפיסת הלינה המשותפת בקיבוצים עד למעבר ללינה המשפחתית. כעת אנחנו נערכים להפקת הסרטון. חברות הקבוצה יבצעו בפועל את

תפקידי המשחק, הבימוי והצילום. מלאכת העריכה תיעשה על ידי מנחה הקבוצה, גיל כהן-גל. בדרך זו, הקבוצה צפויה להפיק מספר סרטונים בנושאים נבחרים. המשימה האחרונה תהיה להחליט יחד על האופן הרצוי והפורום, להצגת התוצרים ומעמד ההקרנה. חברות מועדון הוותיקים בצפון הגולן מעידות שהדרך, עצם העיסוק והחשיבה על נושאים אישיים וקבוצתיים, תוך התמקדות משותפת ביעד אמנותי משותף, מהווה תמיכה משמעותית לפיתוח הקשרים בין כולן. המשימה האמנותית מאפשרת לנשים להכיר עוד את חברותיהן למועדון וגם את עצמן.