הדברות

הדברת מזיקים - טיפול שוטף ומונע במוקדי הדגירה וההתרבות בישובים בשטחים פתוחים ובמוסדות חינוך.