חוסן יישובים

צוות חירום יישובי

צוות חירום באורטל
צח"י = צוות בעלי תפקידים ביישוב ומתנדבים פעילים, תושבי הישוב, שעברו הכשרה בסיסית, על-מנת להוות צוות התערבות וסיוע יישובי, במצבי חירום ומשבר.
 
יעדי הצוות
 • הכשרות מקצועיות לתושבי היישובים: קורסים - עזרה ראשונה, נפשית\רפואית, כיבוי אש וחילוץ. השתלמויות: דוברות, חינוך, לוגיסטיקה, רפואה וניהול.
 • צח"י - הקמה, הכשרה ותרגול של צוותי החירום היישוביים.
 • חיבור הנהגות אזוריות למרכז חוסן: מנהלי קהילה, ועדי הנהלה ורבנים.
מהו חוסן קהילתי?
היכולת של קהילה לנקוט פעולה מכוונת לשיפור היכולות האישיות והקולקטיביות של תושביה ומוסדותיה. פיתוח יכולות הקהילה להגיב ביעילות על שינוי ביטחוני, חברתי או כלכלי ולהשפיע על מהלך החוסן והשלכותיו העתידיות של הקהילה.

תפקידי הצח"י

 

 • ניהול מערך התגובה היישובי לאירוע משבר או אסון במטרה לשמר את הרצף התפקודי של היישוב ומערכותיו.
 • ארגון וניהול התגובה המיידית לאירוע וטיפול במשבר.
 • תיאום פעולות הסיוע הראשוני לנפגעים ולנזקקים - רפואי ופיזי.
 • תיאום שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית ועם גורמים מחוץ לישוב.
 • הפעלת מערך מידע והסברה לציבור.
 • הפעלת דוברות  מטעם הישוב במטרה לייצגו כראוי בפני התקשורת וגורמים חיצוניים שונים - פוליטיקאים, נציגי ממסד וכד'.
 • ארגון וניהול התחום הלוגיסטי (תשתיות, הסעות, אמצעים, גיוס משאבים וכד').
 • הפעלת מוקד חירום יישובי.
 • מיפוי וזיהוי הנזקקים לסיוע ובעלי צרכים ייחודיים.
 • תיאום, ארגון והפעלה בתחום ההתנהגותי-חברתי ליחידים, משפחות, וקבוצות.
 • תיאום, ייזום ו/או הפעלת תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי בתחומי התרבות, החברה והרווחה.
 • סיוע בתכנון, יזום וביצוע פעולות השיקום.

מבנה צחי