רישום למוסדות החינוך לשנה"ל תש"פ

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התש"פ יחל ביום שני א' בשבט התשע"ט (7 בינואר 2019) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט ( 27 בינואר 2019).
 
 
החייבים ברישום:
 
כיתה א' - התאריכים: י"ט בטבת התשע"ג  -   1 בינואר 2013
                             כ"ח בטבת התשע"ד -   31  בדצמבר 2013
 
גילאי 5 - התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
                                   ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014
 
גילאי 4 - התאריכים: י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
                                י"ט בטבת התשע"ו  - 31 בדצמבר 2015
 
גילאי 3 - התאריכים: כ' בטבת התשע"ו  - 1 בינואר 2016
                                   ב' בטבת התשע"ז  -  31 בדצמבר 2016
 
אין ברישום התחייבות לשיבוץ הילד/ה במוסד הלימודים אותו ביקש.
 
מי שאינו רשום במרשם של מועצה אזורית גולן מתבקש למלא את הטופס קליטת תלמידים בגולן שבקישור ולשלוח לאגף חינוך במועצה.
 
בקשות חריגות – משפחות המעוניינות להעביר את ילדיהם לבתי"ס / גנים
שאינם באזור רישום שלהם, מתבקשות להיכנס לקישור הבא
 
הורים פרודים/ גרושים מחוייבים למלא את כתב ההצהרה שלהלן
קישור לטופס הורים פרודים/ גרושים (מצ"ב טופס הורים פרודים)
 
לעזרה ברישום לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך, בטלפון 04-6969778
לעזרה ברישום לבתי ספר נא לפנות לפנינה, מזכירת אגף החינוך, בטלפון 04-6969720

להרשמה לחץ כאן