רישום למוסדות החינוך לשנה"ל תשפ"א

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020) ויימשך עד 29.2.2020 ד׳ באדר תשפ"א.

הרישום מתבצע בקישור שלהלן:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=107

החייבים ברישום:

כיתה א' - התאריכים :כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

גילאי 5 - התאריכים :י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

גילאי 4 - התאריכים :כ' בטבת התשע"ו- 1 בינואר 2016
ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

גילאי 3 - התאריכים :ג' בטבת התשע"ז- 1 בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

אין ברישום התחייבות לשיבוץ הילד/ה במוסד הלימודים אותו ביקש.

מי שאינו רשום במרשם של מועצה אזורית גולן מתבקש למלא את הטופס קליטת תלמידים בגולן שבקישור ולשלוח לאגף חינוך במועצה.

בקשות חריגות:
משפחות המעוניינות להעביר את ילדיהם לגן שאינו באזור רישום שלהם, מתבקשות למלא טופס מקוון שבקישור הבא

משפחות המעוניינות להעביר את ילדיהם לבית ספר שאינו באזור רישום שלהם, מתבקשות למלא טופס מקוון בקישור הבא

הורים פרודים/ גרושים מחוייבים למלא את כתב ההצהרה שלהלן
קישור לטופס הורים פרודים/ גרושים (מצ"ב טופס הורים פרודים)

לעזרה ברישום לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך, בטלפון 04-6969778
לעזרה ברישום לבתי ספר נא לפנות לפנינה, מזכירת אגף החינוך, בטלפון 04-6969720


משפחות חדשות המגיעות לגולן צריכות לרשום באגף החינוך את ילדיהם למוסדות החינוך שבאזור הרישום.

לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך:
בטלפון 04-6969778 או במייל: hinuch@megolan.org.il

לבתי ספר נא לפנות לפנינה, מזכירת אגף החינוך:
בטלפון 04-6969720 או במייל: PninaR@megolan.org.il


מי שאינו רשום במרשם של מועצה אזורית גולן מתבקש למלא את הטופס קליטת תלמידים בגולן שבקישור ולשלוח לאגף חינוך במועצה.
 
הורים פרודים/ גרושים מחוייבים למלא את כתב ההצהרה שלהלן
קישור לטופס הורים פרודים/ גרושים (מצ"ב טופס הורים פרודים)
 

הקדמת רישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי


תלמיד במערכת החינוך (חובה) זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות.
הרישום המוקדם, שתכליתו הגשת בקשה לנגישות, אינו שולל את הרישום במועד הרגיל ובהתאם להוראות הרגילות. הוא זכות להורה לילד בעל צרכים מיוחדים ולא חובה, והוא בא בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל.
(בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959 (להלן "תקנות הרישום"), ובהתאם להנחיות בסעיף 3.10-1 של חוזר "הודעות ומידע עב/4, "רישום ושיבוץ תלמידים לגני החובה ולבתי הספר היסודיים").
חוברת המידע בנושא הקדמת הרישום, זכויות ונספחים אשר יש להגיש  - "חוברת מידע להורים"