קבלת קהל באגף הנדסה רק בתיאום מראש!

נתניהו, רוקח ואפרצב

פיתוח - לצורך הקליטה ביישובי הגולן בראיה לעשור הקרוב ובהתאם לקצב הקליטה המוגבר, נערכים באגף ההנדסה לקידום התאמת תבעו"ת ל מספר יישובים עד למיצוי פוטנציאל התכנון על פי תמ"א 35. ביישובים רבים נערכים לקראת קליטה מאסיבית של משפחות בחודשי הקיץ. אני מברך את כל המשפחות הגיעו ואת אלה שבדרך בברכת יישוב טוב.

פרויקטים - לפני כחצי שנה התחלנו ביצירת מסמך שמרכז את כל הפרויקטים הפתוחים והעתידיים של אגף הנדסה מול היישובים. אחרי עבודה מאומצת ומדויקת, הפרויקטים הרבים גובשו למסמך עבודה לפי יישוב ולפי עניין. טבלה זו מאפשרת מעקב אחר סטאטוס ביצוע של כל פרויקט.