ביטחון

נתניהו, רוקח ואפרצב

ביקור אלוף- פגישת הקודקודים
בימים האחרונים נפגשתי עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף אמיר ברעם קיימנו בשבוע פגישת היכרות שבה צוין חשיבות של שמירת קשר רציף.
פגישת ההיכרות התקיימה במועצה ונעשתה תוך עדכון הגורמים השונים בנעשה בשטח המועצה מבחינה אזרחית ומבחינה ביטחונית. בפגישה נדונו נקודות שונות לשיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין המועצה האזורית לצבא ההגנה לישראל הנחוצים לשמירה על השקט והביטחון בגולן. נושאים אלו מהווים אינטרס המשרת את כלל הגורמים הפועלים בה, אזרחיים וצבאיים כאחד.
בין הנושאים בפגישה עלו תמונת המצב הביטחונית, המיגון לתושבים ולמוסדות ציבוריים, הרחבת שטחים חקלאיים לטובת האזרחים, כיתות הכוננות וכוחות האבטחה ביישובים ובמוקדי תיירות ברמת הגולן.
אלוף אמיר ברעם בירך על קיום הפגישה והדגיש את חיוניותה וכן את החשיבות של קשר ישיר עם הגורמים האזרחיים בגולן ושמירה על תחושת הביטחון בקרב התושבים.
בנוסף לכך, ציין האלוף ברעם כי יתקיימו פגישות נוספות עם ראשי הרשויות ברמת הגולן לשימור ושיפור קשרי הגומלין, בהם הוא רואה מרכיב מרכזי בשגרת החיים והביטחון ביישובים בגולן.

פרוייקט מיגוניות - פרויקט המיגוניות בעיצומו ומתקדם כמתוכנן. מספר גדול של מיגוניות כבר פוזרו ביישובים וממשיכים למקם לפי התכנון.