קולות קוראים

מנהלי הקהילות
"ההתכנסות יחד היא התחלה.
ההישארות יחד היא התקדמות.
העבודה יחד היא הצלחה"
(הנרי פורד)
 
מנהלי קהילות ויושבי ראש יקרים,
מזה שנתיים מיושמת אמנת השותפות בין המועצה לישובים. האמנה מביאה לידי ביטוי את חיזוק הקשר בין המועצה לישובים ומסדירה  את נושאי הליבה המשותפים,  במטרה לסייע לישובים לעמוד באתגרים הרבים,  ולהוביל  את כולנו להמשך עבודה איכותית לטובת  תושבי הגולן.
מספר כלים מסייעים לבעלי התפקידים השונים במועצה ובישובים, בהם: הגדרות של סל השירותים, תשתית ארגונית הכוללת תפקידים וועדות חובה ותהליך מוסדר ומבוקר של תקציבים יעודיים באמצעות קולות קוראים.
 
בתהליכי למידה משותפים, של מנהלי המועצה ומנהלי הקהילות, פותחה החוברת שלפניכם, המרכזת את הקולות הקוראים המגוונים היוצאים השנה. צוות ההיגוי של אמנת השותפות בחן את תהליכי וכלי העבודה הקשורים ביישום האמנה בכלל והקולות הקוראים בפרט. בחינה זו מכוונת לשיפור והטמעת הכלים הניהוליים ועל סמך למידה זו, נבנו הקולות הקוראים לשנת 2018. 
 
קול קורא בנושא חגי ישוב עגולים

בשנת 2018 תפיסת ההפעלה תתקיים בשני מודלים:

 מודל א'- משאבים לפעולות נקודתיות (כפי שהתנהלו עד כה) למטרות ספציפיות.
מודל ב'- משאבי עידוד לתכניות עבודה משותפות לישוב ולמועצה.
 
הקולות הקוראים מממשים את העקרונות הבאים:
 1. הישוב מביא לידי ביטוי את הצרכים הממשיים שלו.
 2. המועצה מקדמת יעדים חשובים לאזור.
 3. הצבת קריטריונים וסטנדרטים להגשה.
 4. תיאום בין מחלקות המועצה השונות.
 5. יצירת דפוס מוסדר לעבודה משותפת מועצה- ישוב.
 6. מנהלי אגפים/מחלקות במועצה עובדים מול בעלי תפקידים מקבילים בישובים.

תנאי סף:

 • תשתית ארגונית נדרשת
 • בעל תפקיד / ועדה רלוונטית
 • קיום תכנית עבודה בתחום הרלוונטי.
 • הפעילות תורמת לחוסן קהילתי-חברתי-כלכלי-ארגוני של הישוב ומקדמת את מטרותיו.
 • הישוב יפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם המועצה ובהמשך לעקרונות שהועברו.
לוח זמנים:
 1. הגשת הבקשה תהיה עד לתאריך:06/02/2018.
 2. מתן הודעות על אישור התמיכה יהיה לאחר דיון בכל ההצעות, עד לתאריך 21/02/2018.
 3. יישום הפעילות והגשת דו"ח ביצוע יהיו עד לתאריך 30/11/2018
 4. העברת התמיכה תועבר לישוב לאחר קבלת דו"ח ביצוע + מסמכים נלווים ואישורם.
שימו לב: בכל פרסום של האירוע, יופיע לוגו האגף  הרלוונטי, כפי שמופיעים בראש כל קול קורא.
 
 אנו מזמינים אתכם, מנהלי הקהילות והנהגות הישובים  להסתייע בתקציבים הייעודיים להגברת העשייה הקהילתית, בהתאמה לתכנית העבודה השנתית של הישוב.
נמליץ לקיים חשיבה מערכתית לצורך בחירה מושכלת של הקולות הקוראים ואנו פה על מנת לסייע.
 
 
 
 
 
 

ריכוז קולות קוראים