אמנת השותפות בין צה"ל לגולן

השבוע, התקיים במועצה האזורית גולן אירוע היסטורי. בצניעות רבה, ללא המולה תקשורתית, בחדר המליאה בבניין המועצה האזורית גולן, התכנסו מפקד פיקוד צפון, האלוף אביב כוכבי, ראש היחידה להתיישבות תשתית לאומית במשרד הביטחון, עמיקם סבירסקי וראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה, יחד עם נציגים רבים מפיקוד צפון ומהמועצה וחתמו על אמנת שותפות בין צה"ל-פיקוד צפון לבין המועצה.
חודשים ארוכים עמלו צוותי המועצה והצבא על תוכן האמנה, הראשונה בארץ בין צבא לחברה. במעלה הדרך, עלו קשיים, נערכו ישיבות ודיונים, שינויים ותיקונים, עד אשר אושר הנוסח הסופי על ידי גורמי צה"ל, משרד הביטחון והמועצה.
מטרת-העל של האמנה היא להסדיר את עקרונות הממשק בין המערכת הצבאית בפיקוד צפון למועצה האזורית גולן, המתבססים על הבנה ושותפות, תוך הבטחת איכות חיים ראויה לתושבי הגולן, לצד המשך הפעילות הביטחונית הנדרשת. אמנת השותפות נועדה לאשרר אבני יסוד וקווים מנחים, מחד ובמקביל, לאפשר לממש את חזון מועצה אזורית גולן למען התושבים, המטיילים והדורות הבאים. זאת, מתוך הבנה שמרקם היחסים ושיתוף הפעולה בין הצבא לתושבי הגולן הוא הבסיס לקיום פעילות הביטחון השוטף בגולן, כמו גם הדריכות המבצעית והמוכנות הצבאית בשגרה.
לקריאה של אמנת השותפות המלאה לחץ כאן
מעמד חתימת האמנה
בטקס חתימת האמנה, שהתקיים ב-8.3.17, אמר ראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה: "זהו אירוע מרגש וחגיגי. העובדה שאנו מתכנסים היום לחתום על אמנת שותפות בין צה"ל למועצה יוצקת משמעות עמוקה לשילוב שמתקיים מאז קום המדינה בין צבא לחברה אזרחית. מזה יובל שנים, חיים בגולן אזרחים לצד חיילים. יישובי הגולן הוקמו לצד בסיסי צבא, שטחי חקלאות ניטעו לצד שטחים ממוקשים ואתרי תיירות מתפתחים לצד שטחי אימונים נרחבים. מרקם החיים המורכב הזה, בין חברה אזרחית בחבל ארץ התיישבותי למערכת צבאית, המתקיימת לצדה, פועל לעתים, בשותפות ומתוך הבנות והסכמות ולעתים, מתוך אינטרסים וצרכים מנוגדים.
"אמנת השותפות בין המועצה לצה"ל הנה ביטוי ללקיחת אחריות משותפת לנעשה בחבל ארץ זה וצעד משמעותי לעיגון והעמקת ההסכמות, הממשקים ושיתופי הפעולה. האמנה תהווה בסיס לקיום חזון משותף לפיתוח התיישבותי ואזרחי ושמירה על משאב הטבע של הגולן ואיכות חיים ראויה לתושבים, לצד היכולת של צהל לפעול למוכנות מבצעית ולהגנה על ביטחון יישובי הגולן וצפון הארץ".
מלכה הוסיף ואמר למפקד פיקוד צפון, האלוף אביב כוכבי, שמסיים את תפקידו: "ההחלטה שלך לצאת לדרך משותפת אתנו ולהגיע להסכמות עם המועצה מלמדת על המנהיגות והפיקוד שלך. גיליתי בך אדם ומפקד מיוחד שמשדר ביטחון ואמינות. אני מביע את מלוא ההערכה אליך".

 
מפקד פיקוד צפון, האלוף אביב כוכבי, כתב בחוברת האמנה: "ביטחון והתיישבות היו שזורים לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל בארצו. אין התיישבות ללא רמת ביטחון גבוהה ואין לביטחון תכלית, אם אין התיישבות משגשגת. האמנה המשותפת למועצה האזורית גולן ולפיקוד צפון היא ביטוי מובהק להדדיות שבין הביטחון להתיישבות. היא מבטאת את הצניעות וההתחשבות שעל הצבא לגלות כלפי המתיישבים וכלל אזרחי ישראל הפוקדים את הגולן והיא מבטאת את ההבנה לצרכי הביטחון. אלה ואלה צריכים לדעת לצעוד יחדיו על שביל הזהב".
בטקס חתימת האמנה, הוסיף האלוף ואמר: "לא מדובר במחווה, או רצון טוב - זו אידאולוגיה. הגולן לא שייך לצה"ל, אלא לעם ישראל. אמנה כשמה כן היא - אמון. היא מבוססת על רוח וכבוד. תמצית האמנה, מבחינתי, היא לפעול מתוך צניעות".
הנושאים בהם עוסקת האמנה הם תכנון, הדרכה וחינוך, התנהלות פצ"ן בשטחי אש ובהגעה אליהם, התנהלות אימונים במרחב הגולן, תיירות וטיולים, מיקוש, פסולת, מִחזור ותברואה ועוד וגם ממשק ניהולי לביצוע האמנה.
מטרות המשנה של האמנה עסקו בהעמקת שיתוף הפעולה בין מערכת הביטחון למועצה. העמקת המודעות של יחידות צבא המגיעות לגולן לתרבות החקלאית בגולן, לצרכי המרעה והתיירות ולאוצרות הטבע והמורשת. בחינת תהליכים סביבתיים בבסיסי צה"ל בגולן ומאמצים לצמצום את הפגיעה בטבע, נוף וחקלאות.
את הדיונים על האמנה הובילו מטעם המועצה סגן ראש המועצה, אורי קלנר ומנהל היחידה לשטחים פתוחים, קובי גביש, עם צוות מנהלי המועצה בתחומים השונים, תיירנים, חקלאים, בוקרים, ג'יפאים, נציגי יישובים ורבש"צים. מולם ישבו נציגי הצבא ומשרד הביטחון: ראש ענף עורף בפיקוד צפון, יאיר ברנס, רמ"ט תשתיות ופיתוח בפיקוד צפון, זיו מנחם, נציגת אג"ת, נרקיס כנפו וקצין הגמ"ר אוגדה 210, רועי קמיסה. ייעוץ מקצועי לתהליך ניתן על ידי "מכון פיר"מ".
חתימת ההסכם