תכנון ובניה

אגף הנדסה

מבני חינוך
מועצה אזורית גולן מקדמת תכנון וביצוע פרויקטים במרחב הכפרי ובשטחים הפתוחים של רמת הגולן וזאת באמצעות אגף ההנדסה הכולל בתוכו את הועדה לתכנון וצוות ההנדסה. לאיתור גוש חלקה לחץ כאן
 
לצורך הגעה לביצוע פרוייקט בכל סדר גודל ובכל תחום נדרשים לא מעט שלבים מקדימים אשר מקודמים ע"י צוות האגף והועדה בשיתוף פעולה עם שאר גורמי המועצה והישובים ולמול משרדי ממשלה וגופי מימון אחרים.
השלבים המוקדמים לצורך ביצוע פרוייקטים מתחילים בבדיקת התכנות סטטוטורית (במקרה הצורך, הכנת תב"ע),  הכרה בצורך ואישור תקציבי של משרדי הממשלה, פרוגרמה, איתור שטח, זכיות קרקע על השטח, תכנון מוקדם, תכנון מפורט וכד'.
 
 
למועצה צוות תכנון נרחב הנותן יעוץ בתחומים רבים כאדריכלות, קונסטרוקציה, מים וביוב, נוף, חשמל, אקוסטיקה ומיזוג אויר. במרוצת השנים יזמה וביצעה המועצה אין ספור מבני ציבור, תשתיות, מתקני ספורט, מבני חינוך ודת וכן פיתחה אתרי תיירות רבים להנאת התושבים והמבקרים מבחוץ.
 
ועדה מקומית לתכנון ובניה גולן
גוף סטטוטורי המופקד על התכנון בשטח שיפוט מוא"ז גולן.
  • ייזום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות.
  • אישור תשריטי חלוקת קרקע.
  • היתרי בניה למבנים ולשימושים.
  • פיקוח על פי חוק התכנון והבנייה.