כנסים ופרסומים

כנס מורים ופורום מנהלים

פורום מובילי  חינוך
 
מערכות החינוך בארץ ובעולם הולכות ומשתנות. הן אינן שוקטות על השמרים. העולם משתנה ובעקבותיו גם מערכת החינוך במטרה להתאימה למיומנויות הנדרשות במאה ה-21 בדגש על יישום טכנולוגיות מתקדמות. המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין שמו להן למטרה לעודד את השינוי המיוחל ולסייע ביישומו. הנתיבים החינוכיים הינם מגוונים וכל בית ספר בוחר את נתיבו בהתאם לרוחו ותפיסת עולמו הבית ספרית והקהילתית. (דר' עירית ששון)
 
כנס המורים המתקיים מידי שנה נותן ביטוי יישומי למגמות הללו.
השנה עמד הכנס על במות שיתוף בסגנון טד. הרצאות קצרות וממוקדות שהעבירו מורים ממערכות החינוך בגולן ובקצרין וחוקרים ממכון שמיר ומגליליום. המורים והחוקרים הציגו מגוון פיתוחים פדגוגיים שפותחו על ידם, שהמשותף להם זה פדגוגיה חדשנית הכוללת למידת חקר, מרחבי למידה חוץ כיתתיים, פלטפורמות מתוקשבות, קשר בין מורים לאנשי מחקר ועוד. הלמידה זה מזה הפכה להיות, עם השנים, חלק מהתרבות הארגונית ואחד התוצרים המשמעותיים שלה הם שיתופי הפעולה הנוצרים בין בתי הספר ובין צוותי החינוך.
 

פורום מובילי חינוך תשע"ז

תלמידים משתפים
למידת עמיתים, ניהול חדשנות, הטמעת תהליכי שינוי, חיזוק השותפות האזורית, ויצירת קבוצה מובילה שינוי אלה היו הנושאים המטרות שהנחו בגיבוש מפגשי פורום מובילי החינוך בשנת הלימודים תשע"ז.
במהלך השה התמקד הפורום בשלוש פרקטיקות פדגוגיות נבחרות – בחירה, אחריות ויזמות.
הנושאים הועברו ע"י מנהלים שבחרו לעסוק בהם. בנוסף התקיימו לאורך השנה הרצאות השראה.
במהלך חודש מרס התקיים יום למידה משותף למנהלי בתי הספר ומורים מובילים מקצרין ומהגולן ביחד עם מפקחות בתי הספר ומנהלי אגפי החינוך ומנהלי מחלקות החינוך. במהלך היום עבדו התחלקו המנהלים בקבוצות קטנות, הציגו המנהלים את תהליכי השינוי, מקדמי פדגוגיה, הנמצאים בשלבי הטמעה שונים. בדגש על התפקיד המנהל בתהליך. מטרת הקבוצה היה ללמוד ביחד מה מניע תהליכי השינוי, מי הם השותפים בתהליך, ומה עושה המנהל כדי להניע את השינוי לכיוון הרצוי. השיתוף בקבוצות קטנות היווה בסיס לחשיבה ולכתיבת מודל הנותן ביטוי לתהליכי הניהול המקדמים יזמות וחדשנות.
את שנת הלמידה של פורום מנהלים סיים כנס הנהלות שהוא מפגש למידה של מנהלים וצוותים מובילים בית ספריים. בחלקו הראשון של היום שיתפה הילה קודיש, מנהלת בי"ס אביטל, התהליך הערכה משמעותי המתקיים בבית ספרה זו השנה השנייה ע"י דר' עירית ששון וצוותה מכון שמיר למחקר והדגישה את הקשר בין תהליך הערכה והובלת שינוי. ובהמשך עבדו בקבוצות בית ספריות בחשיבה על מחוון להערכת תהליכים בית ספריים.
 
תלמידים משתפים על תהליכי בחירה בבתי הספר שלהם – מצפה גולן, אביטל, נופי גולן