שירות פסיכולוגי חינוכי

שירות זה הינו חלק מאגף ייעוץ וטיפול וממחלקת החינוך במועצה אזורית גולן
 

תפקיד השירות הפסיכולוגי חינוכי

 
השירות הפסיכולוגי חינוכי משלב שני מישורים – מערכתי ופרטני.
  • הפסיכולוג מדריך ומלווה צוותים חינוכיים בבתי ספר ובגנים בסוגיות ובקשיים הקשורים בהיבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים.
  • שותף בעיצוב תפיסת המסגרת החינוכית בכל הנוגע לרווחה ולבריאות הנפשית של התלמידים.
  • שותף לצוותי החינוך באיתור מוקדם של תלמידים בסיכון ובשיתוף עם ההורים לבניית התערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי התלמיד ומערכת החינוך.
  • משתתף בצוותי היגוי ליוזמות חינוכיות וועדות מקצועיות בישוב.
  • מהווה חלק מהיוועצות משותפת עם הצוותים החינוכיים וההורים לגיבוש תכנית הנותנת מענה לקשייו של התלמיד בבית הספר.
  • משתתף בפורומים בין מקצועיים במערכת החינוך לשם בניית תכנית התערבות רב-מקצועית לילדים הזקוקים לכך.
  • מספק התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית, במערכת החינוך ובקהילה במצבי חירום ובאירועי אסון.
  • הצוות נותן שירות למרבית מסגרות החינוך הפועלות במועצה האזורית גולן.
  • במידת הצורך מתקיים שיתוף פעולה עם הקהילות בגולן. כל פסיכולוג/ית בשירות מלווה בתי ספר ו/או גנים. 

הפניה נעשית דרך מערכת החינוך בה לומד הילד.

משפחה בטיפול

צוות השירות

מנהלת – צופית גרינברג
 
פסיכולוגים מומחים בתחומים התפתחותיים, חינוכיים וקליניים של הילד. 052-3467545
טלפון מזכירות השפ"ח: 04-6969735 שלוחה 2

רשימת הפסיכולוגים בשירות

שם כתובת מייל טלפון במשרד
יעל גל אורטל YaelG@megolan.org.il 6969762
יעקב מגנס חיספין YakovM@megolan.org.il 6969796
ורד ארגמן סימנטוב אלמגור psycholog4@megolan.org.il 6969796
ענת טורצקי תל-קציר aturetzky@gmail.com 6969763
צופית גרינברג חד נס TzufitG@megolan.org.il 6969762
רנטה כהן (גאל) קרית שמונה renatacohen63@gmail.com 6969763
אורלי ואקנין כפר חרוב
תמר קצמן רמת מגשימים
תרצה ושלר חיספין TirzaV@megolan.org.il 6969763