אירועים חד פעמיים

 

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים, בשטח פתוח, ברחבי הישוב, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת)


אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.


בקשה לקיום אירוע חד פעמי תתחיל בפניה לרכז אירועים תמיר ארוילי במיל TamirA@megolan.org.il


הפניה תכלול את מועד האירוע ומהותו (סוג אירוע, מספר משתתפים צפוי, מבנים, אלכוהול, מזון וכל פרט חשוב נוסף)

בקשה עקרונית לקיום אירוע תוגש לרשות הרישוי על גבי טופס פתיחת בקשה האירוע ומידע על משתתפים.
הרשות תבחן האם ניתן לאשר את האירוע בתחומה והאם האירוע טעון רישוי.

לבקשה הטענה רישיון עסק, יופנה היזם להכין בקשה לרישיון.

 


 

באירוע שאינו טעון רישיון יופנה היזם להמשך טיפול מול הגורמים הבאים:

 • אישור בעל המקרקעין.
 • אישור ותיאום עם המשטרה לנושאי בטיחות ואבטחה.
 • אישורי בעלי מקצוע, מהנדס בטיחות. מהנדס קונסטרוקציה אם יש באתר בינוי, חשמלאי בודק.
 • אישור כיבוי אש על פי הצורך.
 • תיאום פינוי רפואי עם מד"א ע"פ הצורך.

 

 

לאירוע טעון רישוי יש לצרף

 • טופסי מידע בהתאם לסוג האירוע
 • תוכנית עסק המשולבת בתוכנית בטיחות וחתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות. (ניתן לשלב את שניהם בבעל מקצוע אחד).
 • נספח בטיחות לאירוע. (כמפורט בהמשך).
 • אישור בעל המקרקעין או הנכס בו מתרחש האירוע.
 • תעודת ביטוח צד ג' לאירוע או תעודת ביטוח קבועה למקום האירוע.
 • טופס אישור תקפות ביטוחים בגין קיום אירועים.
 • אישור זכות חתימה ומינוי מנהל : חברה תידרש להציג אישור העורך דין או רואה החשבון שלה : אישור מרשם החברות על רישום החברה ואישור בדבר מורשה החתימה מטעמה.
 • טופס בקשה להפעלת דוכן מזון באירוע חד פעמי. ( הטפסים ימסרו ממחלקת רישוי עסקים .יש להגיש טפסים כמספר גופי המזון המשתתפים באירוע.)
 • חתימה על טופס מניעת רעש בצרוף שק ערבון (הטופס ימסר ממחלקת ריושי עסקים)

 

 

בינוי באתר האירוע

 • תכנון הנדסי ע”י בעלי מקצוע מוסמכים.
 • ביצוע הבינוי בפיקוח בעל מקצוע הנדסי מוסמך.
 • ביקורת של מהנדסים עירוניים על המתקנים והאישורים ההנדסיים שניתנים ע”י מומחים רצוי עד 24 שעות לפני האירוע.
 • אישור של מהנדס בטיחות, מהנדס בניין, וחשמלאי מוסמך לפני האירוע. באחריות המפיק.
 • המפיק, המתכנן והקבלן המבצע הם אחראים על בטיחות ותקינות המתקנים ועמידתם בכל התקנים הנדרשים.
 • חובת המפיק לוודא יציבות הקרקע והתשתית במקום האירוע.
 • באחריות המפיק, העסקת מהנדס בטיחות שילווה את כל תהליך ההפקה מהתכנון, ההקמה ואישור סופי של אתר האירוע והפירוק בתום האירוע.
 • על המפיק מוטלת החובה להקמת האתר, לתכנון האירוע וניהולו על פי תקן הבטיחות באירועים המוניים.

 

 

אישורים שידרשו לאירוע לפני הוצאת רישיון

 

דרישות משטרת ישראל 

מפרט אחיד משטרת ישראל פריט 7.7 ה'

 

דרישות שרותי הכבאות

כנדרש ברפורמה, כל דרישות הרישוי מופיעות באתר 102

 

 

דרישות משרד הבריאות

טופס בקשה להפעלת דוכן מזון ( אירוע חד פעמי, יריד מזון).

דרישות לבעל דוכן מזון

 • על בעל עסק חלה חובה להעסיק אחראי על בטיחות מזון
 • כל הדוכנים יחוברו למערכת חשמל שתספק צריכת החשמל בשלבי הכנה ובמשך כל שעות האירוע.
 • המתקנים וציוד יצוידו במדי טמפרטורה ובכל דוכן יהיו: מתקני חימום, מתקני קירור וציוד לשמירת טמפרטורה. המקררים והמקפיאים יופעלו מספר שעות לפחות לפני האירוע ויישארו כך עד סיומו.
 • יוקצה שטח מיוחד לאחסנת כלים וציוד
 • תכנון דוכן המזון באופן שימנע הצטלבויות בין מזון בתהליכי הכנה ומזון מוגמר
 • הדוכנים לא ימוקמו ליד עמדה לאגירת אשפה
 • מאחורי כל 5 דוכנים מבשלים הנמצאים ברצף והמבצעים טיפול אחרון אך אינם צמודים:
  יותקנו 2 כיורים גדולים עם שני שולחנות עזר מנירוסטה
  ולפחות כיור אחת לשטיפת ידיים.
  במידה ולא ניתן להתקין כיורים משוטפים יותקן כיור בכל דוכן.
  הכיורים יחוברו למערכת אספקת המים, ביוב ומפריד שומן.
  ליד כל כיור יותקן מתקן לסבון נוזלי ומגבות נייר
 • כל דוכן מזון יכוסה בגגון ( אזור אחסון, הכנה והגשה) או כיסוי אטום אחר
 • הגשת מזון תתבצע בכלים חד פעמים וטמפרטורה של אחסנת , הובלת והגשת מזון תעמוד בדרישות של משרד הבריאות.

הובלת וקבלת מזון

 • הובלת דברי מזון תתבצע רק ברכב בעל רישיון עסק מתאים, ישמר נקי.
 • הובלת מזון חם תהיה בטמפרטורה 70+ מעלות צלסיוס לפחות
 • הובלת מזון קר בטמפרטורה של עד +4 מעלות צלסיוס
 • מוצרים מן החי ילוו בתעודות רופא וטרינרי רשותי.
 • מזון מיובא חייב באישור יבוא מזון ושחרור מהנמל
 • יש לשמור בדוכן המזון את תעודת המשלוח המזהות מקור המזון
 • במידה ורכב ההובלה משמש לאחסון בעת האירוע, מותר לאחסן בו קפוא/קר עד 6 שעות. אחסנת מזון מעבר ל- 6 שעות תתבצע במתקן קירור/הקפאה פעיל.
 • תובטח גישה נוחה של אספקת מזון מרכב הובלה לדוכן


אחסון מוצרי מזון בדוכן לפי טמפרטורה

מוצרי מזון ארוזים בדוכנים יוחזקו בטמפרטורות הבאות:

 • מוצרים קפואים -18
 • מוצרים מצוננים 4+
 • מוצרי גבינות : עד +10 מעלות צלסיוס
 • סלטים עד + 4 מעלות צלסיוס
 • עוגות עם מילוי או ציפוי: +4 מעלות צלסיוס

 

טיפול במזון בדוכן

 • מכירת מזון מן החי או מזון אחר המוכן בבית אסורה.
 • המזון, הכלים והציוד יחזקו שהם מוגנים מזיהום סביבתי
 • בדוכנים בהם תהיה מכירת מזון המחייבים טיפול תרמי
 • המוצרים יובלו שטופים, חתוכים, מעובדים ומתובלים ומוכנים לטיפול.
 • אין להפשיר במקום מזון קפוא.
 • אין להחזיק ציוד, מזון וכלים על הקרקע/ רצפה
 • מותר להשתמש רק בביצים שלמות, מסומנות כחוק המוחזקות בטמפרטורה עד +20 מעלות צלסיוס.
 • כל מוצרי מזון יוחזקו בקירור בכלים בנפח קטן 1-2 ק"ג כדי לאפשר קירור מהיר ועם כיסוי מתאים.

 

תכנית בטיחות מזון באירוע עם הכנת מזון בשטח

 • אירוע יתמנה יועץ/ ממונה בטיחות מזון ותברואה.
 • תוכן פרשה טכנית של כל תהליכי הכנת המזון בשטח.
 • תוכן רשימת עסקים להכנה ומכירת מזון שישתתפו באירוע.
 • תנאי הסף להשתתפות: קיום רשיון יצרן או רשיון עסק.
 • אמצעי קירור ושמירה על מזון באתר.
 • מתקני מזון שיוקמו באתר האירוע לרבות תשתיות מים וביוב.
 • מערך ביקורות מתוכנן, שמירת דוגמאות ופיקוח מעבדת מזון.
 • פקוח וטרינרי על מוצרי בשר שיכנסו לאירוע.
 • תאום בקורות משותפות להפקה עם הרשות המקומית ומשרד הבריאות. וכן נוהל תחקירים סיכומים יומי.

 

 

דרישות משרד החינוך


1. כללי
1.1 נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים המתבצעים בתוך המוסד החינוכי לאחר שעות הלימודים הפורמאליות. הנוהל מפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת האירוע, בעת האירוע ואחריו.
1.2 לכל אירוע ימנה מנהל בית הספר אחראי לשמירה על הביטחון, על הסדר ועל שלומם של המשתתפים שיפעל בהנחיית רכז הביטחון הבית-ספרי המונחה על ידי קב"ט הרשות.
1.3 מנהל האירוע שמונה על ידי המנהל יוציא לפועל את הנחיות הביטחון והבטיחות לאירוע ויהיה הסמכות למתן הוראות באירוע חירום, כמפורט להלן:
1.3.1 עליו להיות בקשר עם קב"ט מוסה"ח הרשותי וליידע אותו בכל פרטי האירוע.
1.3.2 עליו להציב את הסדרנים ואת המאבטחים במוסד על פי הנחיות קב"ט הרשות ולתדרך אותם.
1.3.3 עליו לפקח על המאבטחים ועל הסדרנים במהלך האירוע (בנושאים אלו: שגרת עבודה, סריקות, כניסה מבוקרת, התנהגות וקיום הנחיות כנדרש).

2. תכנית האבטחה
2.1 תכנית האבטחה תאושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות, והיא תכלול:
2.1.1 מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי;
2.1.2 מאבטחים ניידים (פטרול);
2.1.3 סדרנים;
2.1.4 מע"רים/חובשים לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-400 איש;
2.1.5 רכב פינוי לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-1,000 איש.
2.2 יש לבצע בדיקה קפדנית של כל הנכנסים לאירוע, ובכלל זה בדיקת הכבודה.
2.3 לאירוע שיש בו יותר מ-500 איש יש להתקין מערכת כריזה.
2.4 יש לצייד את בעלי התפקיד במכשירי קשר.
2.5 באירוע העשוי להתמשך לשעות החשכה יש לצייד את בעלי התפקיד בפנסים.

 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע
טופס בקשה להפעלת דוכן מזון רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - טופס בקשה להפעלת דוכן מזון